Zapytanie ofertowe – usługi doradcze (filmy)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie specjalistycznych usług doradczych (tworzenie filmów promocyjnych), dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS).

POBIERZ

Pełnomocnictwo zarządu w spółdzielni socjalnej

Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo polega na tym, że mocodawca (w naszym przypadku spółdzielnia socjalna) upoważnia osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu określonych czynności prawnych (np. zawarcia lub wypowiedzenia umowy). Tym samym pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami i co ważne – pełnomocnik działa w imieniu…

„Od wykluczenia do aktywizacji” – 7 pytań i odpowiedzi

Trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Oferty można składać do 2 marca br. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Jakie są priorytety Programu? W ramach zmienionego programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” wspierane będą działania w…

Pomorska Akademia Wolontariatu

Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzi rekrutację do projektu Pomorska Akademia Wolontariatu. Projekt jest skierowany do studentów oraz do osób niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 18-29 lat. W projekcie oprócz wykonywania wolontariatu (w placówkach Caritas lub innych instytucjach) uczestnik może korzystać z różnych form wsparcia takich jak: Coaching Szkolenia z kompetencji miękkich Szkolenia team building Warsztaty dot. pracy…

Podstawy księgowości i finansów dla NGO- warsztaty i konsultacje – 7.03.

Instytut Kultury Miejskiej serdecznie zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Podstawy księgowości i finansów dla NGO Warsztaty 7 – 8 marca 2020 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) Konsultacje 8 marca 2020 od godz. 15.30 oraz 9 marca 2020 r. od godziny 9.00…

Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2020

W piątek w trakcie kolejnej Gali Evening Pracodawców Pomorza po raz trzeci zostały wręczone nagrody, które zainicjował nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Nagrody Przedsiębiorcy Odpowiedzialnego i Wrażliwego Społecznie trafiły: W kategorii podmiot ekonomii społecznej: Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Helisa  Fundacja Rozwoju Społecznej Odpo­wie­dzial­no­ści HELISA powstała z inicjatywy przedstawicieli sektora biznesu i nauki. Chcemy…

Konkurs “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach nowej edycji programu “Od wykluczenia do aktywizacji”. Nabór wniosków potrwa do 2 marca. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które oferują wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, przede wszystkim do centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez JST. Celem jest wzmacnianie…

Szkolenie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – 27.02.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do udziału w szkoleniu, którego celem jest nabycie wiedzy i trening umiejętności praktycznych niezbędnych przy ubieganiu się o realizację zamówień publicznych. Szkolenie odbędzie się 27.02.2020 r. w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk Gdynia Sopot, Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk, sala 407, IV piętro w godzinach 10:00 – 17:00. Prowadzącym szkolenie będzie Pan Tomasz…

CieKAWA Kawiarnia z Nagrodą!

Po raz czwarty wręczono nagrody “Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych”. Nas najbardziej ucieszyły dwie kategorie, a zwłaszcza – zwycięska w jednej z nich – CieKAWA Kawiarnia! Gratulujemy kolejnego sukcesu i cieszymy się z pozytywnego szerokiego oddźwięku dla tej inicjatywy, którą mogliśmy wesprzeć jako OWES Dobra Robota 🙂 Przedsiębiorczość Społeczna Nagroda kapituły – cieKAWA Kawiarnia Głosowanie mieszkańców –…

Wernisaż “Szazblaks” – Galeria Społecznie Zaangażowana MEWKA 13.02.

Witajcie, w imieniu swoim oraz Fundacji “Nielada Historia” / Projektu ZEROBAN mam przyjemność zaprosić Was na wernisaż wystawy Pawła Nowaka, pt. Szazblaks w czwartek 13.02.2020 o godzinie 19:00. Wernisaż odbędzie się w Galerii Społecznie Zaangażowanej MEWKA w Nowym Porcie (ul. Bliska 11A, Gdańsk-Nowy Port). Paweł Nowak, jest podopiecznym Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry w Gdańsku. Jest…