Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

Podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie w ramach instrumentów tarczy antykryzysowej. Dzięki temu chronione są tak ważne i cenne miejsca pracy, które stanowią nierzadko ratunek i szansę na wyjście na prostą dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. I tak w przypadku spadku dochodów z działalności statutowej o co najmniej 30 proc. organizacje pozarządowe oraz inne…

Uzyskaj dofinansowanie dla spółdzielni socjalnej osób prawnych

Działasz w regionie słabiej rozwiniętym gospodarczo i społecznie? Chcesz uzyskać dofinansowanie dla spółdzielni socjalnej osób prawnych? Sprawdź, jak to zrobić. ZŁÓŻ WNIOSEK Na czym polega dofinansowanie Przedmiotem dofinansowania jest tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Program ten jest skierowany do samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Jego celem jest wsparcie…

Bezpieczne WTZ. Rusza projekt chroniący uczestników przed skutkami COVID-19

W piątek, 7 sierpnia, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. W wydarzeniu wzięli udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz prezes zarządu…