Nabór do 4 edycji Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej

JAK DZISIAJ BUDOWAĆ I UTRZYMYWAĆ RELACJE? Takie wyzwanie na obecne czasy stawiamy sobie w Gdańsku w ramach 4 edycji Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej! Jeżeli wiesz jak odpowiedzieć na to pytanie, już teraz zbieraj zespół i aplikujcie by dać sobie szansę na realizację Waszego pomysłu – Myślisz INNaczej? Masz wokół siebie grupę osób, które myślą podobnie…

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków – VII nabór

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Wniosków zakończyła prace nad oceną merytoryczną  wniosków, które wpłynęły w ramach VII naboru ogłoszonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Wszystkie wnioski znalazły się na liście podstawowej i będą rekomendowane do dofinansowania w pełnej wysokości. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z regulaminem uczestnikom przysługuje prawo do złożenia odwołania…