Badanie satysfakcji klientów OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej dnia 21 stycznia br. zaprosił przedstawicieli PES/PS do udziału w badaniu satysfakcji klientów OWES. Celem badania jest poznani opinii na temat usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, z którego wsparcia korzystali Państwa klienci w ostatnim czasie. Termin udziału w badaniu upływa z dniem 11 lutego 2019 r.  W przypadku kierowanych do Państwa…

Details

Webinarium – Europejski Fundusz Społeczny Plus

Trwają prace nad określeniem kształtu i zasad dotyczących przyszłego okresu programowania i Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie funkcjonował jako EFS+. O tym co nas czeka, jakie nowe rozwiązania są proponowane, jakie pytania jeszcze są zadawane w związku z kształtem przyszłej perspektywy opowiadał podczas naszego webinarium pan Paweł Szymański z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji…

Details

Europa dla obywateli – spotkanie

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli”serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie”Europa dla obywateli”, które odbędzie się 5 lutego 2019 roku w…

Details

Zdobądź nowy zawód/Podejmij pracę

Chcesz pracować jako opiekun środowiskowy? Lubisz pomagać innym, ale nie masz odpowiedniego wykształcenia do podjęcia zatrudnienia?W lutym 2019r. organizujemy kurs kwalifikacyjny dla opiekunów środowiskowych. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas którychotrzymasz niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu.Dla osób podejmujących pracę w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej kurs jestbezpłatny! Koszt szkolenia bez zatrudnienia: 350,00…

Details

Ostatni Zjazd SMES

Już w kolejny weekend (piątek-niedziela) odbędzie się ostatni zjazd I edycji Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej. Zajęcia dla menedżerów/przyszłych menedżerów odbędą się w Sopocie. Agenda: 25.01.2019 – Warsztaty: projektowanie i zarządzanie procesami rozwojowymi, w tym zarządzanie strategiczne 26-27.01.2019 – Warsztaty: Wystąpienia publiczne. Po przeprowadzonych Warsztatach w najbliższym czasie odbędzie się sesja certyfikacyjna dla uczestników SMES. Zapraszamy…

Details

Dotacje z Funduszu Pracy dla spółdzielni socjalnych 2019 r.

Waldermar Żbik na swoim blogu przygląda się dotacjom dla spółdzielni socjalnych z Funduszu Pracy. Są to stosunkowo nowe możliwości wprowadzone lub zmienione przy okazji nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych w 2018 r. Poza tym są to możliwości dedykowane i dostępne wyłącznie dla spółdzielni socjalnych. Opiera się przede wszystkim na Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej…

Details

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o  jest partnerem w projekcie unijnym RPO WP 5.5 – „Kwalifikacje dla Pomorzan” w ramach którego realizujemy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Serdecznie zapraszamy pracowników pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także podmioty ekonomii społecznej do skorzystania ze szkoleń w zakresie: KURS…

Details

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020

Celem raportu jest prezentacja aktualnego stanu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz osiągniętych wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców. Do 31 grudnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 597 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 6,6 mld zł, co stanowi 82,1% budżetu Programu.…

Details

Zespół OWES żegna wrażliwego i odpowiedzialnego społecznie lidera metropolii.

Z wielkim smutkiem żegnamy Pana Pawła Adamowicza, Prezesa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Charyzmatycznego lidera, twórcę idei metropolii na Pomorzu, wielkiego wizjonera i wspaniałego szefa.
Dziękujemy za odważne prowadzenie nas ku tworzeniu metropolii otwartej, solidarnej i wrażliwej na drugiego człowieka. 
Przekazujemy wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom.

cyt. źródło