Pomorska Szkoła Animatorów

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zaprasza działaczy organizacji pozarządowych, którzy zainteresowani są rozwojem kompetencji w zakresie animacji lokalnej, do udziału w Pomorskiej Szkole Animatorów! Jeżeli chcesz… – budować relacje i więzi społeczne w środowisku lokalnym, – aktywizować i mobilizować mieszkańców, – uruchamiać potencjał całych społeczności, – włączać do współpracy partnerów ze strony…

Details

Bezpłatny kurs – podstawy księgowości

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: – Osoby zatrudnione w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie, Podmiocie Ekonomii Społecznej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – W wieku powyżej 25 lat – Wykształceniem maksymalnie średnim – Zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego OFERUJEMY – Uzyskanie kwalifikacji księgowych – Wykwalifikowanych wykładowców – Szkolenie w małych grupach – Spotkania w weekendy lub w tygodniu…

Details

Ustawa “Dostępność Plus” podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą program “Dostępność Plus” – poinformowała kancelaria prezydenta. Ustawa zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym. Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, celem ustawy jest stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób…

Details

Rusza Regionalny Konkurs Grantowy 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. ZŁÓŻ WNIOSEK Czym jest RKG? To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych…

Details

Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej

„Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej” to projekt w ramach którego wolontariusze będą pomagać osobom z niepełnosprawnościami w prowadzeniu samodzielnego i aktywnego życia. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia wolontariuszy zarówno w zakresie codziennych czynności takich jak zrobienie zakupów, wyjście do lekarza czy załatwienie spraw urzędowych jak również przy podejmowaniu dodatkowych aktywności służących ich samorozwojowi. Może to być wspólne…

Details

500 plus dla osób z niepełnosprawnością.

Nowe świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymają osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, których dochód (do którego nie wliczają się m.in. zasiłek pielęgnacyjny, alimenty na dzieci, jednorazowe zapomogi), nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli obecnie 1100 zł brutto. 10 lipca na…

Details

Nabór kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących specjalistami w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu…

Details

Ubrania do oddania

Umożliwiamy Organizacjom charytatywnym i ich Podopiecznym gromadzić środki pieniężne poprzez zamianę niepotrzebnych ubrań przekazywanych przez Darczyńców w darowizny finansowe, które w całości przekazujemy na rzecz wspartych kampanii. UbraniaDoOddania.pl to miejsce, które stworzyliśmy z myślą o każdym z nas. Spośród wszystkich liczących się dla nas rzeczy, dwie są dla nas najważniejsze – pomaganie Potrzebującym i ekologia. Stworzyliśmy…

Details

IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

Ogłaszamy IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument do pobrania UWAGA: Status PS weryfikowany jest przed podpisaniem umowy o…

Details