Bądźmy solidarni, wspierajmy pracę osób z niepełnosprawnościami

Nie ma wątpliwości, że negatywne skutki pandemii odczuwalne są w wielu obszarach gospodarki. Trudności nie omijają również podmiotów, w których pracę wykonują przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. To m.in. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, a także podmioty ekonomii społecznej. – Gorąco zachęcam, wspierajmy pracę osób z niepełnosprawnościami. Możemy np. zamówić przygotowane przez nie posiłki…

Details

Ostateczne wyniki VII naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, upłynął termin składania odwołania od wyników ocen merytorycznych wniosków, które wpłynęły w ramach VII naboru ogłoszonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne odwołania lista opublikowana wcześniej jest jednocześnie wiążącymi wynikami VII naboru. Ostateczna lista rankingowa.

Details

III nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych “Generator Dostępności”

Ogłoszono III nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych “Generator Dostępności”! To miejsce na rozwijanie nowatorskich w skali Polski pomysłów, które ułatwią funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych. Do zdobycia są granty o średniej wartości 35 000 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 grudnia, z całej Polski! LINK  https://innowacje.spoldzielnie.org Organizatorzy zachęcają do konsultacji przed wysłaniem zgłoszenia!…

Details

Szkolenia z Komunikacji Międzykulturowej

Pracujesz w instytucji, organizacji pozarządowej lub sektorze usług publicznych? Obserwujesz rosnącą skalę migracji w naszym kraju i potrzebujesz nowych umiejętności? Zapraszamy na warsztat z kompetencji komunikacji międzykulturowej. Szkolenie przygotowuje do pracy i funkcjonowania w środowisku wielokulturowym. Wspiera w kontaktach z osobami z innych kultur. Ułatwia wychodzenie ze stereotypów i uprzedzeń, korzystania z narzędzi przezwyciężania barier…

Details

„Kwalifikacja jutra” – konkurs dla NGO-sów

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursie „Kwalifikacja jutra”, który adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie opisu nowej kwalifikacji rynkowej, która będzie kluczowa i wartościowa dla wybranej branży lub sektora za 5 lat. Konkurs trwa od 12 do 26 listopada 2020 r. Celem Konkursu jest…

Details

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków – VII nabór

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Wniosków zakończyła prace nad oceną merytoryczną  wniosków, które wpłynęły w ramach VII naboru ogłoszonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Wszystkie wnioski znalazły się na liście podstawowej i będą rekomendowane do dofinansowania w pełnej wysokości. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z regulaminem uczestnikom przysługuje prawo do złożenia odwołania…

Details

Wsparcie PFRON w ramach Modułu III

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów…

Details

Tarcza 5.0 – branżowa

POBIERZ TEKST W FORMACIE DOC Tarcza 5.0 – branżowa ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639)   Świadczenie postojowe przysługuje dla osób prowadzących działalność…

Details