Nabór kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących specjalistami w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu…

Details

Ubrania do oddania

Umożliwiamy Organizacjom charytatywnym i ich Podopiecznym gromadzić środki pieniężne poprzez zamianę niepotrzebnych ubrań przekazywanych przez Darczyńców w darowizny finansowe, które w całości przekazujemy na rzecz wspartych kampanii. UbraniaDoOddania.pl to miejsce, które stworzyliśmy z myślą o każdym z nas. Spośród wszystkich liczących się dla nas rzeczy, dwie są dla nas najważniejsze – pomaganie Potrzebującym i ekologia. Stworzyliśmy…

Details

IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

Ogłaszamy IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument do pobrania UWAGA: Status PS weryfikowany jest przed podpisaniem umowy o…

Details

Informacja o KIS i CIS

Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom. Centra Integracji Społecznej Centrum Integracji Społecznej może być utworzone…

Details

Pięciolecie Fundacji i Spółdzielni Słoneczne Wzgórze

OWES Dobra Robota gratuluje Fundacji i Spółdzielni pięknego jubileuszu, wytrwałości i profesjonalizmu w codziennych działaniach. Życzymy odwagi do marzeń i siły do dalszej owocnej walki! Słoneczne Wzgórze to Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna. Swoją misję realizują dzięki prowadzeniu Cafe Niespodzianki i Ośrodka Wypoczynkowego w Stężycy. Dzięki temu pomagają w rozwoju osób z niepełnosprawnościami,…

Details

Bezpłatne studia pracowników przedsiębiorstw społecznych i pes

Bezpłatne studia podyplomowe i MBA dla pracowników przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi nabór na bezpłatne studia podyplomowe i MBA dla pracowników przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Studia prowadzone będą w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie. Zachęcamy do zapisów. >>CZYTAJ WIĘCEJ<<< ŹRÓDŁO

Details

Ekonomia społeczna w nowej perspektywie – konsultacje

Trwają prace nad koncepcją umiejscowienia tematyki ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wspólnych prac Departamentu Ekonomii Społecznej Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz ekspertów projektu “Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, powstał dokument pn. “EKONOMIA SPOŁECZNA W POLSCE W NOWEJ…

Details

Ruszają konsultacje Regulaminów 3 konkursów!

W najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie: pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 1b PROO, pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 2a PROO oraz konkursu w ramach Priorytetu 1 FIO 2020, Najważniejszymi dokumentami konkursów będą Regulaminy, których projekty przekazujemy dziś do konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do zapoznania się z tymi dokumentami i zgłaszania swoich opinii.…

Details