Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,informujemy o Funduszu Gwarancyjnym dla sektora ekonomii społecznej. Mogą z niego korzystać podmioty ekonomii społecznej ubiegające się o kredyty w bankach spółdzielczych. Korzystne warunki gwarancji, w tym niska prowizja oznacza preferencyjne warunki. Warto zapoznać się z tą ofertą i pamiętać o takiej możliwości, przy planowaniu kredytu na bieżącą działalność, na cele rozwojowe lub inwestycyjne.Zgodnie ze…

Details

Akademia Active Citizens – Myślenie Wizualne i RODO

Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją…

Details

Konkurs Grantowy w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju.

Jesteś pomorską organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem społecznym? Dostrzegasz potrzeby społeczne w najbliższym otoczeniu lub w skali całego Pomorza? Masz pomysł na zmianę?   To konkurs dla Ciebie! Zachęć partnerów z biznesu i sektora publicznego. Opracuj koncept i wyślij do nas do 8 października 2018 roku. Zapoznaj się z regulaminem. Dlaczego warto? Do zdobycia nawet 25…

Details

Przedłużone pożyczki z funduszu POWER TISE

Szanowni Państwo, przed miesiącem, dzięki nowej umowie z bankiem BGK, TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych ponownie uruchomiło preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z pierwotną umową (grudzień 2016) do 30 czerwca 2018 roku TISE powinno udzielić  pożyczek o wartości prawie 29 mln. zł. Ponieważ tak się stało więc Bank BGK zdecydował o powierzeniu…

Details

Dotacje fundraisingowe

Dotacje instytucjonalne Działalność organizacji pozarządowych w dużej mierze opiera się  na środkach publicznych i polega na realizowaniu projektów finansowanych z tych środków. Pisanie wniosków, działania „projektowe”, rozliczanie dotacji pozostawia niewiele przestrzeni na myślenie o długofalowym rozwoju organizacji, modyfikowaniu strategii i metod działania. Często brakuje czasu i możliwości na zadbanie o dobrą komunikację ze światem zewnętrznym,…

Details

Społecznik Roku 2018 – nabór wniosków

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku. Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą…

Details

KONSULTACJE – Projekty rozporządzeń do Ustawy o pożytku!

Tylko trzy tygodnie są na skonsultowanie projektów rozporządzeń do Ustawy o działalności pożytku! Jedno z nich dotyczy nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań w konkursach dla organizacji pozarządowych. Obecne (stare) rozporządzenia tracą moc po 28 października 2018 roku. Projekty: wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań…

Details

Zdobądź środki na wkład własny

Do 30 listopada 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Adresatami programu mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2018 roku Projektodawcy…

Details

Nowe prawo zamówień publicznych – NGO.pl

MIŻEJEWSKI: Kwestia społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych może przesądzić o przyszłości ekonomii społecznej. Rynek zamówień publicznych i zakupów w 2017 roku nieobjętych ustawą to 235 miliardów złotych. Ważne jednak, by władza publiczna jednoznacznie określiła, w którą stronę zmierza, bo dziś mamy z tym niejednokrotnie problem. WIĘCEJ…

Details

Nabór na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu. Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani…

Details