XXXV Webinarium FAOO – Dlaczego ludzie dają pieniądze organizacjom?

Dlaczego ludzie przekazują pieniądze organizacjom pozarządowym? Jakie mają motywacje i na jakie argumenty reagują? Co jest dla darczyńców ciekawe, a co powoduje, że tracimy ich zainteresowanie? Co może zwiększyć zaangażowanie darczyńców, a co będzie dla nich niezrozumiałe? Jak opowiedzieć o potrzebach finansowych fundacji i stowarzyszeń. I czy wartości naszej organizacji i nasze marzenia mają w…

Details

Podsumowanie I naboru

W pierwszym naborze wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych wzięło udział 10 wnioskodawców aplikujących o utworzenie 42 miejsc pracy. Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie: z 7 wniosków, które pomyślnie przeszły ocenę formalną, 5 uzyskało minimalną liczbę punktów kwalifikującą do pozytywnej oceny merytorycznej.  3…

Details

Szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera

Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy zapraszam na szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone certyfikatem. Lokalizacja – Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238 A, Termin – 02.07.18 do 13.07.18 (bez weekendu), Godziny szkolenia – 10:00 do 15:00. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Aktywuj Pracę”, wymagane jest przystąpienie do uczestnictwa w projekcie aktywizacji zawodowej. Cel szkolenia: praktyczne…

Details

„Hand Made dla każdego”

Nabór do projektu dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska Od 1 czerwca 2018 Projekt Pełni Szczęścia – stowarzyszenie – prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt. „Hand Made dla każdego” Cel projektu: integracja i aktywizacja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych Miasta Gdańska poprzez zajęcia rozwijające sprawność manualną,  a co za tym idzie rozwój twórczy i…

Details

Nabór do programu “Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z terenu Miasta Gdańska, zapraszamy Was do zgłaszania się do czwartej edycji wyjątkowego programu szkoleniowo-doradczego “Twoje pierwsze kroki w fundraisingu“! Podczas szkolenia i cyklu doradztw zastanowimy się, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną. Udział w programie jest nieodpłatny. Organizacja, której przedstawiciel zgłasza się do programu, musi spełnić następujące warunki:…

Details

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków

Publikujemy wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach I naboru wniosków…

Details

Nagrody „Super Samorząd 2018” rozdane!

25 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Super Samorząd 2018”. Tytuł „Super Samorządu” przyznawany jest od siedmiu lat przez Fundację im. Stefana Batorego za wzorową współpracę pomiędzy społecznością lokalną a samorządem. W tym roku laureatami zostało siedem grup wraz z władzami lokalnymi, które otworzyły się na dialog…

Details

Zmieniaj świat – 50 lat budimex

Gdy budujesz, nie robisz tego tylko dla siebie, ale dla innych, z myślą o ich potrzebach i oczekiwaniach. Nieważne czy w skali makro, budując autostrady i mosty, czy mikro, projektując małą architekturę. Istotne jest to, że zmieniasz świat. Wpływasz na jakość przestrzeni publicznej. Budimex chce promować tych, którzy myślą podobnie o otaczającym ich świecie. Program skierowany jest do ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych,…

Details

Ankieta dla gdańskich NGO

Jeśli działasz w organizacji, która w 2017 roku podejmowała współpracę z Urzędem Miejskim, podziel się swoją opinią – jak oceniasz jakość i efektywność, co moglibyśmy poprawić? Badanie ocenia jakość współpracy, tak aby uczynić ją bardziej efektywną. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie kilka minut: Wypełnij ankietę ŹRÓDŁO

Details

Posiedzenie PKRES 6.06. – program spotkania

Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 6 czerwca 2018r. – Sala Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 11:00 – 14:00 Przewidywany porządek posiedzenia: 1. Funkcjonowanie, informacje dot. Europejskiego Funduszu Społecznego – Marcin Fuchs oraz przedstawicielki KE: Judit Torokne Rozsa, Anna Maria-Gałązka oraz Aneta Sobotka; 2. Funkcjonowanie OWES w województwie pomorskim – Maciej Kisała oraz reprezentanci OWES;…

Details