Zarządzanie różnorodnością – publikacja KE

Europejska platforma Kart Różnorodności  opublikowała raport poświęcony zarządzaniu różnorodnością w Europie środkowej i Wschodniej. Raport przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na zlecenie Komisji Europejskiej jest przeglądem działań prowadzonych w naszej części Europy w kierunku tworzenia bardziej otwartych na różnorodność i wolnych od dyskryminacji miejsc pracy. Komisja Europejska od 2010 r. wspiera ustanowioną wówczas europejską platformę…

Details

Bałtycka Sieć Współpracy – dołącz!

Zapraszamy do korzystania z otwartej „Sieci Wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych” We wrześniu 2017 r. rozpoczęliśmy projekt „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”. Razem z międzynarodowymi partnerami, jako wspólny cel obraliśmy stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego, zapewniając możliwości edukacyjne, rozwój sieci wymiany najlepszych praktyk w krajach regionu Morza Bałtyckiego (więcej o projekcie: http://biser.org.pl/?p=487).…

Details

Organizujesz staż? Teraz czekają na ciebie dodatkowe korzyści

Doświadczenie z Plusem oraz Staż z Bonusem to tytuły dwóch nowych projektów Gdańskiego Urzędu Pracy kierowanych do przedsiębiorców. Oba stanowią połączenie dwóch dobrze znanych im form wsparcia – stażu i refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników. Pierwszy z projektów zakłada zorganizowanie w firmie 3 miesięcznego staż dla bezrobotnego, po tym czasie osoba nabywająca praktycznej…

Details

Szkoła Fundraisingu FAOO

Bądź niezależny, buduj stabilność – naucz się zbierać fundusze! Zapraszamy na kurs specjalistyczny “Szkoła Fundraisingu FAOO” realizowany w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej (PEF). To bezpłatny program edukacyjny, który służy wzmocnieniu kompetencji potrzebnych do wypracowania strategii fundraisingowej, pozwalającej budować stabilność i potencjał finansowy organizacji. Kurs wzmocni potrzebne kompetencje, nie będzie jednak warunkiem wystarczającym, aby w pełni…

Details

Mistrzowie są wśród nas

Poprawne wykonanie pięciu kroków potrzebnych do zrealizowania danej czynności daje osobie z niepełnosprawnością intelektualną tytuł mistrza, a trzech – czeladnika. 80 niezwykłych tytułów przyznawanych jest w ramach projektu „Mistrzowie są wśród nas”, rozwijanego w gdyńskim Inkubatorze Innowacji Społecznych. Projekty jak ten nie rodzą się przy biurkach, ale w głowach i nagle, bo wynikają z doświadczenia.…

Details

Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018!

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Aplikacje należy przesłać do 15 kwietnia wyłącznie online przez stronę https://www.regiostarsawards.eu/login.php Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards

Details

Ogłoszono edycję 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15. Wysokość środków na…

Details

Spotkanie regionalne “Bliżej Funduszy Europejskich” – Gdańsk

27 marca 2018 r. w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku odbędzie się siódme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacje ogólne W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych…

Details

Szkolenia elektryczne SEP – Kurs G1 dozór

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o  jest partnerem w projekcie unijnym RPO WP 5.5 – „Kwalifikacje dla Pomorzan” w ramach którego realizujemy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Serdecznie zapraszamy pracowników pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  a także podmiotów ekonomii społecznej do skorzystania ze szkoleń w zakresie uprawnienia…

Details

Diagnozy w Równać Szanse – termin przedłużony!

Termin składania diagnoz w OKG przedłużony do 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 w południe! Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.   O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r.,…

Details