III edycja konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych

Na początku 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich już po raz trzeci zaprosi przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ ds. równego traktowania jest zobowiązany, zgodnie z art. 17b pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do prowadzenia niezależnych badań…

Details

Najnowsze informacje z Europejskiej Współpracy Terytorialnej

IV nabór w Interreg Europa Od kwietnia do połowy czerwca 2018 r. będziecie Państwo mogli składać aplikacje projektowe do Programu Interreg Europa 2014-2020. Ostateczna decyzja co do naboru zapadnie 13 i 14 marca 2018 r. w Sofii (Bułgaria) podczas spotkania komitetu monitorującego program. Więcej informacji – https://ewt.pomorskie.eu/-/iv-nabor-w-interreg-europa Tłumaczenie nowej wersji podręcznika beneficjenta Instytucje, które są…

Details

Nabór projektów – wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

Przypominamy, że do 14 grudnia 2017 r. trwa nabór na projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, w ramach konkursu 6.3.2. Zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy na konsultacje w dniu 6 grudnia w godzinach 12.00-15.00 do siedziby UMWP w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 2 ( sekretariat –…

Details

Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi takie zmiany zakłada uchwalona dziś przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni Zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych…

Details

Szkolenie “Animacja czasu wolnego i podstawy pracy z dziećmi”

Gdański Tydzień Wolontariatu to wspólna inicjatywa wielu organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które już od pół roku debatują nad jego formą i programem. Celem Tygodnia jest promowanie idei wolontariatu i integracja gdańskiego środowiska wolontariuszy. Nie zabraknie też inicjatyw edukujących i inspirujących do rozwoju. Chcesz poznać pracę animacyjną od podstaw? Zapraszamy na praktyczne warsztaty, które wzbogacą…

Details

Nabór partnerów w ramach Działania 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”

Nabór partnerów do Projektu pozakonkursowego, partnerskiego w ramach Działania 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Typ projektu: Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej. Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach…

Details

Baza Usług Rozwojowych PARP

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony dzięki nowo powstałemu serwisowi jakim jest Baza Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl. W ramach realizacji projektu utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby…

Details

Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych. Spis ma formę strony internetowej, znajdziemy na niej Spółdzielnie podzielone według kategorii. Jest 12 głównych kategorii dzielących się na mnóstwo podkategorii, żeby ułatwić wyszukiwanie. Wśród kategorii znajdziemy: Biznes i Ekonomi, Budownictwo, Dom i Ogród, Edukację, Gastronomię, Internet i Komputery, Meblę,…

Details

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – edycja 2017/2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”. Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na dres: akses@mrpips.gov.pl. Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r. Wnioskodawca zobowiązany jest: Przesłać w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie akredytacji AKSES.…

Details

TISE – pożyczki za półmetkiem

TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych jest już za półmetkiem udzielanych przez siebie pożyczek. Poniżej znajdziecie informacje dotyczące funduszy dla Województwa Pomorskiego. POŻYCZKOBIORCA firmy mikro i małe (zatrudniające nie więcej niż 50 osób), mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie woj. pomorskiego CEL POŻYCZKI TISE poprawienie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa; zwiększenie zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty…

Details