Gdańska Szkoła Animatorów Lokalnych: Rekrutacja

Trwa nabór do Gdańskiej Szkoły Animatorów Lokalnych. Obejmuje ona m.in. cykl szkoleniowo-doradczy dla gdańskich działaczy społecznych, obecnych lub przyszłych animatorów społeczności lokalnych. GSAL to także platforma wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń. Dla uczestników szkoleń zapewnimy indywidualne wsparcie superwizora w celu wypracowania strategii działań po zakończeniu cyklu spotkań. Dodatkowo uczestnicy szkoleń mogą wziąć udział w wizytach studyjnych w…

Details

Bazarek na rzecz Spółdzielni Socjalnej Kooperacja

Na Facebooku pojawiła się grupa działająca na zasadzie popularnego “bazarku”, gdzie – licytując konkretne przedmioty – można wesprzeć tym samym działanie Spółdzielni Socjalne Kooperacja. Grupę znajdziecie TUTAJ W regulaminie czytamy: Każdy członek Grupy może wystawić przedmiot na licytację, po zaakceptowaniu przez Administratora przedmiot pojawi się na stronie. W ofercie należy zamieścić: – zdjęcie i opis…

Details

SPOKO zestawy od PES

Twórcy projektu SPOKO – Społeczny Kosz zdecydowali się zorganizować dodatkowe wsparcie dla pomorskich podmiotów ekonomii społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji bytowej. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.jestesmyspoko.pl lub na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/SPOKO.spoleczny.kosz Dostawcy z powodu wciąż trwającej pandemii ograniczyli lub całkowicie zatracili możliwość funkcjonowania, a co za tym idzie –…

Details

Tarcza antykryzysowa 3.0 – poradnik

Przedstawiamy Państwu nową wersję poradnika dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej przygotowaną przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych przy współpracy Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Niniejszy poradnik zawiera opis rozwiązań prawnych, narzędzi i instrumentów wspierających pod-mioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej przez nie działalności w okresie obowiązywania zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby…

Details

Wideokonferencje „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”.

Cykl edukacyjnych wideokonferencji nt. rozwiązań przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych czy zamówień publicznych opowiedzą o zmianach oraz odpowiedzą na pytania uczestników. W ich trakcie eksperci powiedzą przedsiębiorcom, jak mogą skutecznie skorzystać z pomocy, którą oferują im Tarcza Antykryzysowa. Podczas konferencji…

Details

Prawo, finanse, zarządzanie i nowe technologie – szkolenie

ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Celem projektu…

Details

AKUMULATOR SPOŁECZNY 2020 – dotacje dla społecznych projektów

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. *organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!). Termin naboru: od 25 maja do 5 lipca 2020. W…

Details

Środki ochronne kupuj u PES

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Podmiotów Ekonomii Społecznej, które dysponują znacznymi ilościami środków ochrony i higieny. Fundacja Dla Was – Płyn dezynfekcyjny TD 70 o działaniu wirusobójczym – 5 L – 100/110 złotych SPECYFIKACJA Kontakt: Telefon – 518 251 955, E-mail: kontakt@dlawas.org,  WWW   Spółdzielnia Socjalna Heca – OFERTA Maseczki ochronne – od 100…

Details

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. ▶️Termin zgłoszeń od 12 maja 2020 roku do 30.09.2020 roku ▶️O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie…

Details

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł. Nowe narzędzie dedykowane m. in. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup potrzebnego wyposażenia czy opłacenie czynszu. Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank…

Details