W Gdańsku powstaje hotel odpowiedzialny społecznie

Pierwszy w Trójmieście hotel odpowiedzialnego społecznie powstaje w budynku dawnego komisariatu policji przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku. Będzie to pierwsze w Trójmieście profesjonalne przedsiębiorstwo społeczne w branży hotelarskiej, łączące orientację rynkową z odpowiedzialnością społeczną. – Będzie to miejsce praktyk, staży i pierwszej pracy dla młodzieży, która ten start ma utrudniony. Poprzez pracę w przedsiębiorstwie zdobywać…

Details

Już druga spółdzielnia socjalna została dofinansowana ze środków OWES

W dniu 18.02.2014 podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną. Tym razem jest to już „całkowicie” nasza, nowa świeżo utworzona spółdzielnia socjalna. Spółdzielnię Socjalną „Pasja” bo o niej mowa stworzyło 6 przesympatycznych kobiet, głównie pochodzących z powiatu kartuskiego (5 z nich otrzymało środki finansowe i wsparcie pomostowe). „Pasja” swoją siedzibę ma w Kartuzach i będzie zajmowała się głównie…

Details

20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej!

To dziś! Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej – ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą tego dnia jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia. Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej Zgromadzenie “uznało potrzebę konsolidacji dalszych działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w zakresie walki z ubóstwem, promocji pełnego i godnego zatrudnienia, równości…

Details

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Gdyni na spotkanie „Jak wzmocnić organizację z wykorzystaniem ekonomii społecznej”

Serdecznie zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe z Gdyni  na spotkanie „Jak wzmocnić organizację z wykorzystaniem ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 o godz. 17:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 maja 27/31.

A może działalność odpłatna lub gospodarcza?

Być niezależnym od konkursów, dotacji i grantów,
a jednocześnie zapewnić stabilność finansową swojej organizacji.
Czy to możliwe?

Details

Za nami kolejne spotkanie z lokalnymi NGO. Tym razem spotkaliśmy się w Tczewie

W dniu 12 lutego odbyło się kolejne z cyklu powiatowych spotkań z organizacjami pozarządowymi, które poświęcone było kwestiom ekonomizacji organizacji. W spotkaniu wzięły udział aktywne organizacje zainteresowane swoim rozwojem jak również tworzeniem spółdzielni socjalnych. Mieliśmy okazję przedstawić szczegóły dotyczące korzyści płynących z ekonomizacji oraz przedstawić ofertę OWES w zakresie wsparcia organizacji w działaniach związanych z…

Details

Edukator poszukiwany!!!

Caritas Archidiecezji Gdańskiej w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukuje kandydata na stanowisko:

EDUKATOR

Miejsce pracy: powiat sztumski, malborski, kwidzyński i nowodworski

Details

Spotkanie Klastra Ekonomii Społecznej w Kartuzach

W dniu 30.01.2014 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kartuzach, odbyło się spotkanie w ramach programu OWES “Dobra Robota”.

Celem spotkania było omówienie możliwości wzmocnienia  istniejących Przedsiębiorstw Ekonomi Społecznej w ramach działania OWES Gdańsk. Tematem przewodnim spotkania było wzmocnienie rozwoju KLASTRA przedsiębiorstw ekonomii społecznej w woj. pomorskim.

Gościem specjalnym na spotkaniu był znany przedsiębiorca kartuski , przewodniczący o/Kartuzy Pracodawców Pomorza Pan Leon Czerwiński ( MURKAM ), a spotkanie poprowadził Jerzy Boczoń z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Uczestnicy spotkania wyrazili wole systematycznych spotkań w przyszłości. Następne spotkanie ma się odbyć pod koniec lutego 2014 r.

20140130_143827

 

Details