Pomorska młodzież na spotkaniu z ekonomią społeczną w WSS Słoneczne Wzgórze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej “Dobra Robota” we współpracy z wybranymi pomorskimi szkołami średnimi w I i II kwartale br. zrealizował program „Szkoła przedsiębiorczości społecznej”. W ramach programu uczniowie pomorskich liceów mieli możliwość zapoznania się z funcjonowaniem wybranych podmiotów ekonomii społecznej, powstałych przy wsparciu OWES Dobra Robota. Poniżej przedstawiamy relację z jednej z takich wypraw do spółdzielni ulokowanej w sercu…

Details

Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej

W związku z zakończeniem oceny Formularzy Rozszerzenia Biznesplanu oraz czasem przeznaczonym na wpłynięcie odwołań od decyzji Komisji Oceny Formularzy ogłaszamy ostateczną listę rankingową spółdzielni socjalnych rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego w związku z chęcią przyjęcia nowego członka/zatrudnienia pracownika. Lista rankingowa_final Odrzucone na etapie oceny merytorycznej spółdzielnie nie wniosły odwołań – lista rankingowa pozostaje bez zmian.…

Details

Rekrutacja uzupełniająca – lista rankingowa

W związku z przeprowadzeniem posiedzenia Komisji Oceny Formularzy Rozszerzenia Biznesplanu w dniu 26.06.2015 przedstawiamy listę rankingową: Lista rekomendowanych spółdzielni: Grupa spółdzielcza/Istniejąca spółdzielnia Przyznana ilość punktów Informacja o przyznaniu dotacji Proponowana kwota środków finansowych 1. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze 105 pkt. Rekomendowana do dotacji (1 OSOBA) 20.000 zł 2. Spółdzielnia Socjalna DALBA 103 pkt. Rekomendowana…

Details

Kaszubia na ostatniej prostej – w powiecie wejherowskim powstaje kolejna spółdzielnia

19 czerwca br. Rada Powiatu Wejherowskiego rozpoczęła proces powoływania Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej “Kaszubia”, a w najbliższym tygodniu również Rada Gminy Wejherowo pochyli się nad uchwałą powołującą tą spółdzielnię. Jest to przełom, który mamy nadzieję doprowadzi do powołania i zapoczątkowania pracy przedsiębiorstwa społecznego, który będzie rozwijał swoją działalność na terenie gminy i powiatu. Tym samym ekonomia społeczna wejdzie…

Details

Pełnomocnik OMGGS ds. ekonomii społecznej w gronie ekspertów GECES

Pełnomocnik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot ds. ekonomii społecznej, Piotr Wołkowiński został wybrany do Grupy Ekspertów Komisji ds. ekonomii społecznej (GECES – Group of Experts on Social Entrepreneurship). Jest on jednym z 7 ekspertów reprezentujących samorządy. W skład grupy liczącej 42 osoby z obszaru całej UE wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, instytutów badawczych, organizacji wspierających itp.. Grupa GECES doradza Komisji…

Details

Zakończenie rekrutacji w ramach uzupełniającej tury naboru wniosków

Szanowni Państwo, Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu, którzy chcą założyć/przystąpić albo zostać zatrudnieni w Spółdzielni Socjalnej dokonano oceny Formularzy Rekrutacyjnych Spółdzielni Socjalnych. Poniżej prezentujemy Listę Rankingową ocenionych Formularzy. Wszystkich spełniających kryterium pozytywnego rozpatrzenia prosimy o dostarczanie do biura OWES (UWAGA zmiana adresu: Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk) dokumentacji ubiegania się o dotacje tj: – Formularza…

Details