konsultacje

Pomorskie konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2018

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” trwają do 10 listopada 2017 r. Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o…

Inkubator Pomysłów – nabór do 25.10.!

Podajemy dalej informację Laboratorium Innowacji Społecznych! 🙂 Jeśli masz pomysł na nowatorskie rozwiązanie, które może pomóc osobom zależnym lub ich opiekunom, chcesz nad nim popracować i spróbować wcielić je w życie – zgłoś się do naszego Inkubatora pomysłów! Czekamy do 25 października! Zgłoszenie może złożyć pojedyncza osoba, grupa osób (zespół) lub instytucja/organizacja z dowolnego miejsca…

Od szkolenia do zatrudnienia – projekt

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój §  Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. Młodzież…

Nabór do Kursu Animacji Społecznej 2.0

Fundacja Pokolenia zaprasza do udziału w kursie animacji społecznej 2.0, poniżej treść informacji. “Otwieramy nabór do udziału w projekcie “Kurs animacji społecznej 2.0”. Szukamy liderów/ek, animatorów/ek, osób działających w społecznościach lokalnych z Gmin Subkowy, Morzeszczyn, Pelplin, Gniew oraz Gmina Wiejska Tczew. Jeśli chcesz nauczyć się jak działać skuteczniej, szukasz inspiracji, spotkania z praktykami i ekspertami…

webinarium

Webinarium – “Rola dostępu do informacji w działaniach społecznych”

Zapraszamy na kolejne szkolenie internetowe organizowane w ramach akcji Masz Głos, które odbędzie się w czwartek, 26 października od 19.00 do 20.30. Tym razem dowiecie się jak ważne jest bycie dobrze poinformowanym, aby skutecznie realizować działania w swoich społecznościach oraz prowadzić dialog z władzami samorządowymi na równych zasadach. Szkolenie poprowadzi Szymon Osowski – prawnik z…

Porady prawne – bezpłatnie – Gdańsk

Klub Mieszkańca Cafe Albert oferuje w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00 darmowe porady i konsultacje prawne. Przyjmującymi są studenci Wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Spisują oni stan faktyczny, następnie w porozumieniu z wykładowcami wydają opinię prawną, potwierdzoną przepisami. Zapraszamy wszystkich mieszkańcow Gdańska. KONTAKT: Paulina Sieradzan T: 509 082 935 Projekt realizowany w ramach zadania…

Z powrotem na rynku pracy – projekt

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia 60 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy od przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, należących, conajmniej do jednej z poniższych kategorii: – osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym (niskimi kwalifikacjami), kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością,…

bank bz wbk

Bank Ambitnej Młodzieży – nabór wniosków

Fundacja Banku Zachodniego WBK zachęca do udziały w naborze wniosków do konkursu Banku Ambitnej Młodzieży. Nabór trwa od 16.10 do 15.11.2017 r. W tej edycji dodatkowo punktowane będą projekty związane z tematami dotyczącymi zagadnień ekonomicznych „Ekonomia wokół nas”. Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM). Projekty będzie można składać…

bursztynowy mieczyk

Bursztynowy Mieczyk – nabór wniosków

Zachęcamy do składania wniosków o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. To już kolejna edycja konkursu. Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody, a Bursztynowy Mieczyk trafi w ręce zwycięzców XXIII raz. Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 1 grudnia 2017 roku. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej…

Ułatwienia dla Spółdzielni od 2018 roku!

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych. To rządowa propozycja. Łatwiej będzie spółdzielnie zakładać i prowadzić. Przypominamy, jakie zmiany zaplanowano. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu pod koniec sierpnia 2017 r. Już na pierwszym wrześniowym posiedzeniu rozpoczęto pracę nad tym przedłożeniem. Ustawa…