Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej

„Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej” to projekt w ramach którego wolontariusze będą pomagać osobom z niepełnosprawnościami w prowadzeniu samodzielnego i aktywnego życia. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia wolontariuszy zarówno w zakresie codziennych czynności takich jak zrobienie zakupów, wyjście do lekarza czy załatwienie spraw urzędowych jak również przy podejmowaniu dodatkowych aktywności służących ich samorozwojowi. Może to być wspólne…

500 plus dla osób z niepełnosprawnością.

Nowe świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymają osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, których dochód (do którego nie wliczają się m.in. zasiłek pielęgnacyjny, alimenty na dzieci, jednorazowe zapomogi), nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli obecnie 1100 zł brutto. 10 lipca na…

Nabór kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących specjalistami w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu…

Ubrania do oddania

Umożliwiamy Organizacjom charytatywnym i ich Podopiecznym gromadzić środki pieniężne poprzez zamianę niepotrzebnych ubrań przekazywanych przez Darczyńców w darowizny finansowe, które w całości przekazujemy na rzecz wspartych kampanii. UbraniaDoOddania.pl to miejsce, które stworzyliśmy z myślą o każdym z nas. Spośród wszystkich liczących się dla nas rzeczy, dwie są dla nas najważniejsze – pomaganie Potrzebującym i ekologia. Stworzyliśmy…

OWES

IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

Ogłaszamy IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument do pobrania UWAGA: Status PS weryfikowany jest przed podpisaniem umowy o…

Informacja o KIS i CIS

Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom. Centra Integracji Społecznej Centrum Integracji Społecznej może być utworzone…

Pięciolecie Fundacji i Spółdzielni Słoneczne Wzgórze

OWES Dobra Robota gratuluje Fundacji i Spółdzielni pięknego jubileuszu, wytrwałości i profesjonalizmu w codziennych działaniach. Życzymy odwagi do marzeń i siły do dalszej owocnej walki! Słoneczne Wzgórze to Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna. Swoją misję realizują dzięki prowadzeniu Cafe Niespodzianki i Ośrodka Wypoczynkowego w Stężycy. Dzięki temu pomagają w rozwoju osób z niepełnosprawnościami,…