REKRUTACJA NA FORUM INICJOWANIA ROZWOJU

fir wlepka

Tegoroczne, cykliczne spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych pn. FORUM INICJOWANIA ROZWOJU odbędzie się 2 grudnia br. na Stadionie Miejskim w Gdańsku Letnicy.

Tematem przewodnim IV konferencji poświęconej współpracy międzysektorowej na Pomorzu będą „ZRÓWNOWAŻONE RELACJE”. Dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego oraz Polpharma S.A. i EDF Polska S.A. – Partnerów Wspierających, ponownie w Gdańsku spotkają się przedstawiciele 3 kluczowych sektorów – biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

Podczas konferencji poznamy zwycięzców II edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją FORUM objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia – Sopot w zawiązku z ogłoszonymi naborami na stanowisko Animatora ds. Partnerstw oraz Doradcy Formalno – prawnego w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, OP 6, Działania: 6.3, Poddziałania 6.3.1 zachęca do aplikowania na ww. stanowiska.

I FORUM “EKONOMIA KU WOLNOŚCI”

wlepka

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na I Forum „Ekonomia ku wolności”, które odbędzie się 13.11. (piątek) w Sztumskim Centrum Kultury przy ulicy Reja 13. Spotkanie zaczyna się o godzinie 10:00 i będzie dotyczyło innowacyjnego modelu partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób skazanych.

INAUGURACJA WYJĄTKOWEGO PROJEKTU!

Zdjęcia www2

22 Października w Powiatowym Zespole Szkół Kształcenia Specjalnego odbyło się wydarzenie inaugurujące projekt „Kubuś z Pętelką czyli Bajanki z Sensem”. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu osób działających w Wejherowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem, które połączyły siły z pracownikami i pracowniczkami PZKS, rodzicami dzieci oraz animatorami i animatorkami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota, udało się przeprowadzić warsztaty dla ponad 40 osób, które wspólnie tworzyły ilustracje do trzech bajek. Ponad połowę pracującej grupy stanowiły dzieci, pracujące pod okiem opiekunów i terapeutów. Tworzenie ilustracji poprzedziło czytanie bajek przez ich autorkę – Agnieszkę Chomiuk oraz zaproszonych gości przy oprawie muzycznej zapewnionej przez skrzypaczkę.

Zakończył się pierwszy etap składania wniosków o dofinansowanie w II edycji Funduszu Grantowego FIR!

Już wkrótce poznamy wyniki, a jednocześnie przypominamy, że w Funduszu Grantowym FIR  w puli środków jest aż 100 tysięcy złotych, dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego Funduszu oraz Polpharma S.A. – Partnera Funduszu, dofinansowane zostaną nowatorskie przedsięwzięcia międzysektorowe, służące rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiające jakość życia mieszkańców na Pomorzu.

W imieniu wszystkich partnerów dziękujemy za wnioski złożone w Konkursie!

Klaster – spotkanie sieciujące

Drodzy Klastrowicze i wszyscy zainteresowani.

Zgodnie z ustaleniami zapraszamy na kolejne spotkanie sieciujące, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 19 października 2015 r. w Dworze Oliwskim przy ul. Bytowskiej 4 w Gdańsku.
Będziemy kontynuować w dniu następnym.
Zaczynamy w poniedziałek 19.10.2015 o godz. 12.00

Ostatnie dni na złożenie wniosku o grant FIR

Jest jeszce kilka dni na złożenie oferty w Konkursie Grantowym FIR, wciąż więc jest szansa na zdobycie 25 tys. Grantu!

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ ostateczny termin składania wniosków w konkursie grantowym Funduszu Inicjowania Rozwoju. O 25 tys. złotych można teraz zawalczyć do 19 października 2015.