Asystent osoby bezdomnej

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Osoby Bezdomnej; Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało: tworzenie i realizacja wspólnie z klientem Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, motywowanie klienta w podejmowaniu działań mających na celu poprawę i zmianę jego sytuacji socjalno – bytowej oraz monitorowanie i ewaluacja pracy z beneficjentem…

Details

Rozeznanie rynku – film reklamowy

Rozeznanie rynku z dnia 23 stycznia 2019 Dotyczące  wykonania filmu reklamowego dla 2 laureatów konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018 w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny”(OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców…

Details

Zapytanie ofertowe – projektowanie przestrzeni

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzeni lokalowej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ

Przetarg – „Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych”

1. Zamawiający: “Poczta Polska S.A.” ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 5250007313 REGON: 010684960 Postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego:„Poczta Polska S.A.”Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk e-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pladres strony internetowej: www.poczta-polska.plgodziny urzędowania 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i…

Details

Zapytanie ofertowe – Rozeznanie rynku – wykonanie statuetki

Zapytanie ofertowe – Rozeznanie rynku z dnia 29 listopada 2018 Dotyczące  wykonania statuetki w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o.,…

Details