VIII OFIP LOGO

Podsumowanie VIII OFIP

Za nami Ósme już Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Przedstawiciele i Przedstawicielki sektora spotkali się 8 i 9 września na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, by po raz kolejny rozmawiać i debatować o tym co udało się osiągnąć, ale też by mówić o nadchodzących wyzwaniach. Na pierwszy ogień poszły sesje plenarne i pięć sesji równoległych. Drug dzień z…

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – 8-9.09.

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to odbywające się od 1996 roku co trzy lata wydarzenie, na którym podejmuje się najważniejsze tematy dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W poprzednich latach poświęcone było sytuacji trzeciego sektora z naciskiem na takie zagadnienia jak aktywność obywateli, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego. Przyjęta została Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych,…

Spotkanie sieciujące OWES!

Za nami ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wraz z innymi reprezentacjami OWES z całej Polski 28 i 29 czerwca stawiliśmy się w Warszawie, by wspólnie dyskutować i pracować nad rozwiązaniami, które mogą posłużyć wszystkim zainteresowanym rozwojem ekonomii społecznej. Spotkanie zapoczątkowało działania objęte projektem „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, które celem…