mechanizmy współpracy

Mechanizmy współpracy JST-NGO – bezpłatne spotkanie w Gdańsku 9.11.

W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Pokolenia oraz we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, tematem będą mechanizmy współpracy (finansowe) samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców. Cykl wydarzeń objął swym patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Jeśli chcesz pogłębić swoja wiedzę i poznać mechanizmy współpracy (w tym…

BOOSTINNO – innowacje społeczne

Nasza Animatorka Maja Kurant uczestniczyła w trzydniowych warsztatach będących częścią projektu Boosting Social Innovation. W rumuńskiej miejscowości Baia Mare spotkali się reprezentanci 11 partnerskich miast z całej Europy. Wspólnie rozmawiali o wspieraniu innowacji społecznych i wypracowywali nowe rozwiązania. Za jedną z takich innowacji jest uznawana także ekonomia społeczna, stąd obecność reprezentantki naszego OWESu. Jaki jest…

SPOTKANIE Z ROPS

20 kwietnia część naszego Zespołu miała okazję spotkać się z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Z Agatą Chrul i Maciejem Kisałą reprezentującymi ROPS rozmawialiśmy o wspólnych celach i płaszczyznach współpracy. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej łączą siły budując wspólnie środowisko przyjazne rozwojowi przedsiębiorczości społecznej. ROPS jest…