Spotkanie sieciujące OWES!

Za nami ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wraz z innymi reprezentacjami OWES z całej Polski 28 i 29 czerwca stawiliśmy się w Warszawie, by wspólnie dyskutować i pracować nad rozwiązaniami, które mogą posłużyć wszystkim zainteresowanym rozwojem ekonomii społecznej. Spotkanie zapoczątkowało działania objęte projektem „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, które celem…