Trzy pytania i jedna odpowiedź: ekonomia społeczna

Czy można połączyć czerpanie zysków z działalności z misją społeczną? Co można zrobić, by wprowadzić innowacje w swojej gminie, mieście, otoczeniu? Jak można zaktywizować osoby oddalone od rynku pracy i zapewnić im miejsce gdzie będą mogły realizować się zawodowo?

Ekonomia społeczna może być szansą:

dla organizacji pozarządowych, które  myślą o zapewnieniu sobie stabilnego finansowania lub chcą wprowadzić zmianę swojego funkcjonowania

dla osób, które dopiero myślą o rozpoczęciu prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego lub organizacji pozarządowych

dla samorządów, które chcą zaktywizować grupy oddalone od rynku pracy, zlecać usługi przedsiębiorstwom społecznym lub wykazać się innowacyjnym działaniem na arenie ogólnopolskiej

Co możemy zaoferować?

Nasz projekt zapewnia szereg bezpłatnych usług animacyjnych, inkubacyjnych i doradczych. Nasza kadra wspiera na każdym etapie wdrażania działania: od pomysłu, przez kluczowe działania, po uruchomienie.

Zakres wsparcia jest szeroki i jest diagnozowany wspólnie z opiekunem danej grupy – Doradcą Kluczowym lub Doradczynią Kluczową. Może ono dotyczyć porad prawnych, wykonania usługi (jak strona internetowa), marketingu, księgowości, przeprowadzenia szkolenia. Szyjemy także usługi „na miarę”, dopasowując je do niestandardowych potrzeb konkretnej grupy.

Co trzeba zrobić, by dołączyć do projektu lub uzyskać więcej informacji?

Pierwszym krokiem zawsze jest kontakt z Animatorem lub Animatorką.

Jacek Brzeziński
Tel: 506 014 226
E-mail: jacek.brzezinski@metropoliagdansk.pl

Karolina Weiner
Tel: 500 165 355
E-mail: karolina.weiner@metropoliagdansk.pl

Gorąco zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań i wspólnej pracy!