Aleksandra Brzezińska

Firma:  ABConsulting


Krótko o sobie:

Nie widzę przeszkód tylko wyzwania. Zastanawiam sie „JAK” kiedy inni mówią, „że się nie da”.

 

Zawsze mogłam się podpisać pod stwierdzeniem, że nie muszę pracować, bo robię to co lubię 🙂

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.

Albert Einstein

zrozumieniu zasad efektywnego zarządzania firmą

budowaniu marki

efektywnym budowaniu relacji z biznesem

Manager w obszarze zarządzania projektami i procesami z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowej  korporacji z wysoko rozwiniętą  dojrzałością biznesową dodatkowo ugruntowaną przez doświadczenia zdobyte dzięki zarządzaniu organizacjami pozarządowymi.

Członek grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych przy Pracodawcach Pomorza.

Alicja Gotowczyc

Firma:  Forum Mentorów, Współzałożyciel i Prezes Forum Mentorów

Menadżer z 20-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w obszarze sprzedaży i rozwoju kadry menadżerskiej w międzynarodowych firmach

Doradca biznesu i biznes coach (ICC, ICF Erickson College)

LeadMentor – prowadzi programy mentorskie w biznesie i organizacjach pozarządowych dla liderów, kadry zarządzającej, sukcesów w organizacji (certyfikat Coaching and Mentoring Institute by prof. D. Clutterbuck)

Certyfikowany RMP Master (Reiss Motivation Profile Master)

Wykładowca akademicki (WSAiB, WSB, WSTS Warszawa)

Szybko żyję, robię wiele dla wielu, z radością

„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać swój potencjał.” Zig Ziglar

Na co czekasz?

Jeśli na mnie, to ruszajmy, chętnie Ci potowarzyszę!

Alicja Gotowczyc

Lubię podążać za trendami w zarządzaniu ludźmi i organizacjami. W 2018 roku przed liderami stają pytania:

 1. Jak zostać przywódcą relacyjnym i cieszyć się autorytetem w zespole?
 2. Co zrobić, by przewodzenie ludziom oprzeć na relacji, uważności na drugiego człowieka i dzieleniu się odpowiedzialnością?
 3. W jaki sposób budować zaangażowanie ludzi, ich lojalność wobec organizacji i zespołu?
 4. Jak diagnozować talenty, motywatory i stawiać cele adekwatne do zasobów by działać efektywniej?
 5. Jak rozwijać ludzi, siebie… i mieć z tego radość i efekty?
 6. W jaki sposób komunikować się z otoczeniem w dobie kultury informacji zwrotnej do i od lidera?
 7. Jak budować markę osobistą i zostać sobą?
 8. Jak nie zwariować w nawale wyzwań?
 9. Jak prowadzić organizację, by została firmą-ideą?

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania … w radosnej atmosferze budowania świadomości lidera i organizacji.

 • Prezes Forum Mentorów AHA EFFECT od 2014. Wspólnie budujemy kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w organizacjach
 • Mentor Youth Business Poland, organizacji będącej częścią The Prince’s Youth Business International działającej pod auspicjami Księcia Karola, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości
 • Freelancer – zajmuję się rozwojem kompetencji menadżerskich i pracowniczych na drodze mentoringu, coachingu, szkoleń, treningów indywidualnych i grupowych – od 2007
 • Dyrektor ds. szkoleń i metodyki w Sopockim Instytucie Ubezpieczeń S.A. Grupa Ergo Hestia (2013-2014)
 • Biznes i Executive Coach kadry zarządzającej ING BSK (od 2006)
 • Mentor w Programie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Prowadzenie procesów coachingowo-mentorskich, których celem było wsparcie przedsiębiorcy w budowaniu biznesu

 • Starszy Menadżer Sprzedaży – Konsultant w ING Banku Śląskim

Wsparcie rozwoju umiejętności menedżerskich dyrektorów w obszarze zarządzania ludźmi i sprzedażą produktów

bankowych, zarządzanie kompetencjami trenerów i ekspertów w całej Polsce

 • Regionalny Coach dla Unit Menadżerów ING NN w obszarze rekrutacji, wsparcie menadżerów
 • Unit Manager w ING Nationale – Nederlanden

Zarządzanie zespołem doradców – zarządzanie sprzedażą usług inwestycyjno-ubezpieczeniowych (1999-2005)

 • Doradca Finansowo – Ubezpieczeniowy w ING Nationale-Nederlanden (1997-1999)

Absolwentka matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Trening kadry kierowniczo-menadżerskiej i Podstaw informatyki Politechniki Gdańskiej

Justyna Januszewska

Firma:  SET Szkolenia Edukacja Terapia Justyna Januszewska

Krótko o sobie:  Karierę zawodową od początku związała z oświatą. Jest nauczycielem mianowanym, w tym wieloletnim dyrektorem szkół i przedszkoli. Prowadzi własny biznes. Jest pedagogiem z wykształcenia i  certyfikowanym doradcą zawodowym. Doskonale współpracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Dobrze i skutecznie sprawdza się w kierowaniu i rozwoju placówek oświatowych. Efektywnie mediuje, dobrze doradza. Jest ceniona za optymizm, umiejętność słuchania i skuteczność.
Współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim.

„Nie można pytać życia o sens, można mu tylko samemu sens nadać” Romain Gary

Tworzenie i zarządzanie alternatywnych form edukacji; zarządzanie zespołami; tworzenie i poszerzanie oferty edukacyjnej; planowanie pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych; integrowanie rodziców do procesu kształcenia i wychowania; budowanie misji i wizji przedsięwzięć edukacyjnych; przeprowadzenie formalności rejestracyjnych i budowaniu bieżącej dokumentacji; planowanie rekrutacji; pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną

  • Morskie Publiczne Przedszkole, Dyrektor Przedszkola
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek Pedagogika, wykładowca Studiów Podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
  • Morskie Niepubliczne Przedszkole, Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor Szkoły (w obu placówkach od początku organizacji)
  • SET Szkolenia Edukacja Terapia (własna działalność) – działalność terapeutyczna
  • „Głos w edukacji S.J.”, Dyrektor Przedszkola Kolorowego
  • Gdańska Fundacja Oświatowa – Pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”
  • Dyrektor Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum
  • Pedagog w Gdańskim Liceum Autonomicznym

  Kwalifikacje:

  • Uniwersytet Gdański, Studia Podypl. „Doradztwo Zawodowe”; Certyfikowany Doradca Zawod.
  • Politechnika Gdańska; Studia podyplomowe „Zarządzanie Oświatą”
  • British Council / UG; Kurs kwalifikacyjny – Metodyka Nauczania Języka Angielskiego
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek Pedagogika;

  Kursy i szkolenia:

  • III st. Systemowej Terapii Rodzin (Prof. De Barbaro, Kraków),
  • Mentoring Kobiet w Biznesie (Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości),
  • I i II st. Systemowej Terapii Rodzin (Pracownia Pomocy Psychologicznej, Sopot)
  • Szereg kursów dotyczących rozwijania umiejętności wychowawczych, budowania grupy, pracy z grupą, profilaktyki uzależnień oraz podstaw marketingu i obsługi klientów.

  Kurs Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe)

Przemysław Kokociński

Firma:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe GEPOL sp. z o. o.

Od ponad 25 lat jestem współwłaścicielem i strategicznym menadżerem firmy informatyczno-geoinformacyjnej. Jestem ekspertem w dziedzinie Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Okazałem się skuteczny w realizacji zadań, które obejmowały obszar całego kraju oraz wymagały precyzyjnej koordynacji pracowników i współpracy z zespołami zadaniowymi. Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zleceń na rynku zamówień publicznych. Moje zainteresowania to: sport (biegi przełajowe, narciarstwo, jazda na rowerze, wspinaczki wysokogórskie), podróże, literatura i film.

Świata nie zmienisz, siebie możesz .

 • podzielić się wieloletnim doświadczeniem biznesowym, w tym umiejętnością stosowania dobrych praktyk biznesowych,
 • pomóc w rozwijaniu kompetencji sprzedażowych,
 • pomóc budowaniu relacji i powiązań biznesowych oraz wzbogacaniu oferty produktów i/lub usług,
 • pomóc w budowaniu i rozwijaniu kompetencji zarządczych, planowaniu strategicznym, planowaniu pracy zespołu oraz wydobywaniu jego potencjału,

pomóc w określaniu obszarów ryzyka działalności (w tym ekonomicznego) oraz w określeniu czynników sukcesu przedsiębiorstwa.

Doświadczenie Zawodowe:

 • Dyrektor Zarządzający, Współwłaściciel Spółki – P.P.H.U. GEPOL sp. z o. o., Poznań, 1991 – obecnie
 • Dyrektor Handlowy, Polsko – Polonijna Fundacja Ekologiczna Pol-Eko, Poznań, 1989 – 1991
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Poznaniu, 1983 – 1989


Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1976 – 1982 – studia na kierunku geografia fizyczna, magister geografii

 

Umiejętności i kwalifikacje:

 • skuteczne pozyskiwanie klientów z sektora prywatnego i publicznego oraz budowanie z nimi długotrwałych relacji
 • umiejętności systematycznej analizy stanu firmy w aspekcie ekonomicznym, technologicznym i kadrowym
 • znajomość zasad budżetowania i realizacji zadań oraz procesów związanych z zatrudnianiem pracowników
 • ponadprzeciętna umiejętność motywowania oraz współpracy w zespole
 • umiejętność analizy rynku i kompetencji, kreatywność
 • pracowitość i odpowiedzialność, szybka adaptacja do nowych warunków i wyzwań
 • zdyscyplinowanie i nastawienie na rozwiązywanie problemów

Dodatkowe kwalifikacje, szkolenia:

 • uprawnienia zawodowe w zakresie redakcji map, świadectwo uprawnień zawodowych nr 14003
 • szkolenia: wspomagające umiejętności skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, z kreatywnego rozwiązywania problemów oraz mediacji i negocjacji.

Krzysztof Papadis

Nie ma czegoś takiego jak STAGNACJA, albo się rozwijamy albo cofamy!

Szeroko pojętej sprzedaży uwzględniają następujące zagadnienia

 • budowanie i/lub restrukturyzacja działu handlowego
 • budowanie koncepcji wprowadzania nowego produktu na rynek
 • budowanie i wzmacnianie marki na rynku
 • tworzenie procesów sprzedażowych
 • budowanie polityki cenowej
 • budowanie odpowiedniej marżowości
 • dobór kanałów dystrybucji
 • raportowanie i umiejętna ich analiza
 • budowanie efektywnych systemów motywacyjnych

budowanie relacji z kontrahentami

  • Absolwent Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wydziału Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania.
   Przedsiębiorca i inwestor.
   Ponad 20 letnie doświadczenie sprzedażowe i ponad 17 letnie doświadczenie w zarządzaniu w firmach takich jak (PEPSI – General Bottlers, Ferrero Polska, SOKI DR WITT, Lpp S.A.)
   Konsultant z zakresy sprzedaży w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni

Mirosław Schwann

Firma: KENTIA Firma Konsultingowa

Jestem osobą otwartą na zmiany, o wysokiej motywacji, dążącą do realizacji i osiągnięcia postawionych celów. Potrafię nie tylko akceptować zmiany zachodzące w środowisku i stosunkach pracy, ale też nimi skutecznie zarządzać i być ich inicjatorem. Jestem uważany za osobę nowatorską i  innowacyjną. Fascynują mnie nowości techniczne i technologiczne. Praca na różnych stanowiskach w różnych firmach, poprzez zorientowanie na cel, wymuszała umiejętność budowania pozytywnych relacji międzyludzkich, zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i z partnerami zewnętrznymi.

Po pracy: fotografik-amator, fan polskiego rocka lat 80-tych, zafascynowany polskim morzem i Kaszubami, turysta i miłośnik historii.

„Każdy ma szan­se na no­we życie, mu­si tyl­ko w to uwierzyć”

„Wszędzie tam gdzie inni widzą problemy, ja widzę szanse”

„Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej” Albert Einstein

„W życiu nie zawsze mam czas na wszystko, ale ciągle pamiętam, by nie iść przez nie tyłem do przodu”

Kierując się posiadaną wiedzą praktyczną i własnym doświadczeniem zarażę swoim optymizmem i pomogę:

– stawiać pierwsze kroki w działalności gospodarczej,

– opracować „biznes plan” z kreatywnym spojrzeniem na innowacyjniość oraz analizę rynku,

– opracować misję, wizję i strategię firmy oraz opracować cele krótko- i długoterminowe,

– opracować budżet oraz śledzić i weryfikować na bieżąco przychody i koszty działalności,

– zaplanować i przeprowadzić spotkania biznesowe, przeprowadzić negocjacje,

– przygotować się do wystąpień publicznych, zaplanować wystąpienie na targach i konferencjach,

– zaplanować i bieżąco analizować kanały sprzedaży przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,

– przygotować strategię marketingową, przygotować prezentację multimedialną,

– wyróżnić się na tle konkurencji,

– merytorycznie w branżach, w których posiadam doświadczenie,

– uzyskać samodzielność w działaniu i zbudować współpracę w zespole.

Mgr inż. elektryk. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie: pedagogiki, zarządzania, Prawa pracy i MBA.

Prelegent konferencji, seminariów i sympozjów branży elektroenergetycznej. Ekspert elektroenergetyki, w szczególności w zakresie: serwisu, zarządzania eksploatacją, standaryzacji, certyfikacji, normalizacji i dyrektyw europejskich oraz przetargów publicznych. Wieloletni opiekun praktyk zawodowych studentów i uczniów techników. Wykładowca i trener branżowych kursów zawodowych.

Ponad dwudziestopięcioletnia praca na różnych stanowiskach pozwoliła zdobyć doświadczenie zawodowe w różnych branżach: elektroenergetycznej, szkolnictwa, hotelarstwa, zarządzania, bezpieczeństwa pracy, tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych. Posiada wiedzę ekspercką w zakresie przepisów prawa, dyrektyw europejskich i normalizacji w zakresie branży elektroenergetycznej. Jest autorytetem w zakresie przeprowadzania badań w celu potwierdzenia spełniania przez te wyroby wymagań technicznych, w tym dla celów przeprowadzania przetargów publicznych.

Joanna Staniszewska

Firma: you’ll sp. z o.o.

Krótko o sobie: prezeska youll.be, współzałożycielka effenex.com, wykładowczyni, mentorka, mówczyni, przedsiębiorczyni.

Doradczyni marketingu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Ekspertka w dziedzinie kreowania marki, Employer Brandingu, komunikacji i mentoringu. Założycielka i prezeska agencji marketingowej i doradczej you’ll specjalizującej się w działaniu na rynkach międzynarodowych i w nowych mediach. Ukończyła prawo oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, a także psychologii biznesu. Absolwentka prestiżowych szwajcarskich programów mentorskich

Mierzmy sukces w szczęściu, nie w pieniądzu. Wtedy dopiero stajemy się bogatsi.
Joanna Staniszewska

W czym szczególnie mogę pomóc Podmiotom Ekonomii Społecznej:

 • Komunikacja
 • Marketing
 • Motywacja i rozwój osobisty
 • Wizja i misja

Prezeska, doradczyni ds. marketingu Youll.be od sierpnia 2012 (od 5 lat i 9 miesięcy)
Kreowanie wizji firmy, nadzór nad wdrażaniem strategii, zrządzanie zespołem (ok. 10 osób). Doradztwo marketingowe, strategie i plany komunikacji, PR, kreowanie marki, tworzenie ofert, strategie promocji, relacje z klientem, budowanie lojalności, employer branding, nowe media, branding, grafika, rozwiązania online, współpraca międzynarodowa, szkolenia, wykłady, prezentacje.

Wspólniczka, Współzałożycielka, Członkini Zarządu EFFENEX Advisory od sierpnia 2016 (od 1 roku i 9 miesięcy)
Współtworzenie koncepcji, założeń, rekrutacja teamu oraz ekspertów, branding plany rozwoju, promocja, komunikacja w mediach społecznościowych – nadzór nad realizacją. www.effenex.com.

Senior Brand Manager KMS California (do marca 2011 Brand Manager GOLDWELL) JBS s.j. Kisielewski-Turos-Kisielewski październik 2006 – listopad 2012 (przez 6 lat i 2 miesiące)
Wprowadzenie na rynek nowej w kraju, globlnej marki profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji włosów KMS California (od 2011). Wprowadzanie na rynek i obsługa marketingowa linii produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów marki GOLDWELL (do 2011). Zarządznie zespołem handlowców, magazynu, szkoleniowców i działu PR (10 osób).

Specjalistka ds. Marketingu Diverse (Etos S.A.) wrzesień 2005 – wrzesień 2006 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
Tworzenie i realizacja strategii budowania wizerunku marki odzieżowej Diverse. Planowanie i koordynacja kampanii reklamowych i sprzedażowych.

Marketing & Development Manager BMT Cordah Sp. z o.o. luty 2004 – październik 2004 (przez 9 miesięcy)
Promocja oferty na informatyczne systemy informacji przestrzennej oraz doradztwa w zakresie ochrony środowiska – oferta specjalistyczna.

Specjalistka ds. Marketingu Synergia 99 Sp. z o.o. wrzesień́ 2000 – luty 2004 (przez 3 lata i 6 miesięcy)
Promocja projektu Młode Miasto Gdańsk (tereny po Stoczni Gdańskiej) jako projektu deweloperskiego na rynku polskim oraz zagranicą.

Kupiec Navimor International Sp. z o.o. październik 1994 – sierpień́ 2000 (przez 5 lat i 11 miesięcy, w tym 3 lata urlopu wychowawczego)
Zakupy i organizacja dostaw towarów i urządzeń́ realizowane na potrzeby remontu statku oraz rozbudowy stoczni w jednym z krajów Afryki zachodniej.

——–

Psychologia Biznesu, studia podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
październik 2007 – czerwiec 2008 (przez 9 miesięcy)

Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem, studia podyplomowe Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu
kwiecień 2003 – marzec 2004 (przez 1 rok)

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia podyplomowe Politechnika Gdańska
marzec 2002 – grudzień 2002 (przez 10 miesięcy)

Prawo, magisterskie Uniwersytet Gdańsk październik 1994 – marzec 2000 (przez 5 lat i 6 miesięcy)

Anna Stopka

Firma: Anna Stopka Doradztwo Gospodarcze

Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.

W porządkowaniu struktury organizacyjnej oraz regulaminów wewnętrznych; w procesach restrukturyzacji kosztowej i organizacyjnej; w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności; w analizie umów wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem maksymalnego zabezpieczenia interesów podmiotu; w opracowaniu planów marketingowych usług i produktów;

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym ponad dwadzieścia lat spółkami w grupie Prokom z zakresem działalności obejmującym zarządzanie nieruchomościami własnymi i na zlecenie, usługi rekreacji, turystyki, sportu i hotelowe; biegła znajomość zasad regulujących działalność spółek prawa handlowego oraz postępowania administracyjnego; umiejętności podejmowania działań zabezpieczających interesy podmiotu (np. wierzytelności, poniesione nakłady, ustalenia z zakresu współpracy z podmiotami zewnętrznymi, itp.)

Jolanta Szydłowska

Firma:  Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM)

Od  lutego 2017 pełnię funkcję Wiceprezesa GFKM.  Odpowiadam za sprawy organizacyjne (m.in. umowy GFKM, organizację wewnętrzną i administrację,  RODO,  sprawy pracownicze).

Poza pracą zawodową pracuję również społecznie.

Od lat działam w organizacjach pracodawców. Od 2014 roku jestem Prezesem Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN. Z ramienia  Konfederacji Lewiatan zasiadam w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Dialogiem społecznym zajmuję się od 2002 roku.

Prowadzę stowarzyszenie Sobieski Jumping Team. To mały klub jeździecki, którego zawodnicy startują w dyscyplinie skoki przez przeszkody.

Do 2015 byłam członkiem Lions Club Gdańsk Amber (organizacja charytatywna).

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło wtedy dopiero wszystko się zaczyna.

Przedsiębiorstwom Ekonomii Społecznej oferuję całe swoje doświadczenie i wiedzę. Mogę pomóc w zarządzaniu podmiotem w obszarach formalnych, kształtowaniu relacji umownych (pomoc przy konstrukcji umów i warunków handlowych), w sprawach pracowniczych, w zależności od branży w jakiej działa PES mogę firmę wspierać swoją wiedzą w obszarach związanych z produkcją i sprzedażą.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa  i Administracji na kierunku – prawo.

W latach późniejszych ukończyłam również: Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów o specjalności „Doradztwo podatkowe” – zorganizowane przez Uniwersytet Gdański oraz Gdańską Akademię Bankową, Podyplomowe Studium Analiza Finansowa w Zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim, Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt kierunek Hodowla Koni i Jeździectwo. Zdałam egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie :Zawodowo od lat zajmuję się zarządzaniem firmami.  Pracowałam m.in. w branży usługowej, spożywczej (produkcja alkoholi) i energetycznej pełniąc różne funkcje w zarządach spółek prawa handlowego. Zarządzałam podmiotami i grupami kapitałowymi zatrudniającymi od kilku do kilku tysięcy pracowników. Prowadziłam również swoją firmę w formie działalności gospodarczej, którą w 2010 roku wniosłam jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała na bazie tego aportu działa do dzisiaj.

W swojej historii zawodowej dwukrotnie byłam urzędnikiem. Pierwszy raz po studiach jako Z-ca kierownika Oddziału Geodezji I Gospodarki Gruntami w Urzędzie Rejonowym w Gdańsku. Po raz drugi jako Dyrektor Wydziału prywatyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Mam doświadczenie w pracy jako likwidator (m.in. Biuro Planowania Przestrzennego w Gdańsku) oraz  zarządca komisaryczny (Herbapol Gdańsk).

Wojciech Widzicki

Agencja interaktywna Widzicki.com

Psycholog biznesu, doświadczony menadżer w obszarze e-commerce i e-marketingu. Realizujący od 2001 roku projekty związane z e-commerce, wyznaczając kierunki rozwoju polskiego marketingu internetowego, kreowania marki w Internecie, wprowadzania nowych marek na rynek. Jego specjalnością̨ jest zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie projektami na rożnych poziomach organizacji, projektowanie kampanii wizerunkowych i efektywnościowych w kanałach online.

Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni.

Arystoteles Onassis

 • Wykorzystaniu szeroko pojętego Internetu do budowy marki i sprzedaży usług i produktów;
 • W budowaniu przewagi konkurencyjnej;
 • W zarządzaniu strategicznym;
 • Budowie i wdrażaniu strategii komunikacji;

Wprowadzaniu doskonałości do zarządzania projektem;

 • Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowej.
 • Wprowadzanie na rynek start up’ów.
 • Projektowanie strategii komunikacji.
 • Projektowanie modeli biznesowy w oparciu o Business Model Canvas.
 • Zarządzanie projektem – Princess2, Assesor IPMA Polska.
 • Projektowanie usług w metodyce Design Thinking.
 • Projektowanie serwisów i aplikacji internetowych.
 • Projektowanie strategii kampanii online – Certyfikowany specjalista Google Adwords.
 • Analityka internetowa – Certyfikowany specjalista Google Analytics.

Agnieszka Wirpszo

Krótko o sobie:  Pracuję dla Spółek o kapitale prywatnym, które prowadzą działalność produkcyjną i usługową. Zajmuję się przede wszystkim strategią i rozwojem działalności, szacowaniem zasobów i potrzeb w tym zabezpieczeniem i pozyskiwaniem finansowania, wdrażaniem i zarządzaniem procesami.

Prowadzę intensywne życie, starając się utrzymać równowagę pomiędzy rodziną, pracą, aktywnością społeczną i wspólnym czasem z przyjaciółmi. Szczególnie ważny jest dla mnie drugi człowiek i radość sprawia mi wspólne działanie, pokonywanie codziennych i niecodziennych wyzwań, otwieranie się na nowe rozwiązania i możliwości. Od lat aktywnie działam na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu COC  -OPP ( od 2013 r. w Radzie Stowarzyszenia) oraz osób chorych jako wolontariusz w Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza.

Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich i dla drugich.

– RAZEM  OZNACZA WIĘCEJ

– uruchomienie i rozwój działalności firmy od strony organizacyjnej, marketingowej, handlowej, produkcyjnej, finansowej i prawnej

– inspirowanie w rozwoju działalności, wyznaczanie celów, analiza i wykorzystywanie szans i mocnych stron oraz diagnozowanie zagrożeń i określenie metod ich minimalizowania

– partnerskie wsparcie w realizacji celów, pokonywaniu trudności i budowaniu pozycji firmy na rynku

– pomoc w oszacowaniu potrzeb finansowania działalności oraz  określenie możliwości źródeł finansowania

– budowanie relacji rynkowych i biznesowych, zasad współpracy, negocjacje warunków, zawieranie umów

– pomoc dla liderów PS i PES w budowaniu i rozwijaniu kompetencji zarządczych i sprzedażowych, planowaniu strategicznym, planowaniu pracy zespołu oraz wydobywaniu jego potencjału

– 25 lat doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym we wprowadzaniu produktów i usług  na rynek  i organizowaniu różnych przedsięwzięć gospodarczych ( działalność produkcyjna seryjna i jednostkowa, handlowa, B2B, usługowa, projektowa, doradcza)- Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Trefl SA, Hedmark Group Sp. z o.o., Base Group Sp. z o.o., Base Promotion Services Sp. z o.o., Wartmann Base Sp. z o.o. , własna działalność gospodarcza

– 23 lata pracy na stanowiskach zarządczych – w tym  8 lat prowadzenia własnej firmy (marketing, import, dystrybucja detaliczna, hurtowa i do sieci handlowych)

– 16 lat działalności audytowo- doradczej  i wdrażania nowych przedsięwzięć, reorganizacji firm itp.

– 12 lat działalności społecznej w stowarzyszeniu na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych

Kwalifikacje:

– ukończone studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, Podyplomowe studia Handlu Zagranicznego (UG), Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, Zarządzanie Organizacją Opieki Społecznej (UG) i inne kursy dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami oraz wolontariatu opiekuńczo- medycznego (Hospicjum im. Dutkiewicza).

Eliza Wójcik

Firma: ACROPOLIS CONSULTANCY

Krótko o sobie: Dyrektor Zarządzająca firmy ACROPOLIS CONSULTANCY. Międzynarodowy coach i mentor z 12-letnim doświadczeniem. Doradca Zarządu Fundacji OD NOWA.

Obecnie jedyna osoba z Polski certyfikowana przez osobistego doradcę Billa Gatesa i Steva Jobsa –  Roberta Diltsa oraz przez Stephena Gilligana jako Generative Coach.

Certyfikowana przez Robert Dilts Strategy Group oraz ICC, a także Dr Joe Dispenza.

Jeśli tylko możesz sobie coś wyobrazić, możesz też to osiągnąć.

Eliza Wójcik

 • Doskonalenie kompetencji zarządczych
 • Budowanie strategii rozwoju
 • Zwiększenie efektywności sprzedaży
 • Automotywacja
 • Motywowanie pozafinansowe członków zespołu
 • Delegowanie , monitorowanie i egzekwowanie zadań
 • Wyznaczanie celów i zarządzanie poprzez cele
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Budowanie wizji , misji i wartości w organizacji
 • Tworzenie stanowisk i opisy kompetencji

Mentor, coach, trenerka biznesu z międzynarodowymi uprawnieniami i ponad 12 – letnim doświadczeniem. Uczyła się i zdobywała swoje doświadczenie m.in. w Barcelonie, Madrycie, Lizbonie, Monachium, Berlinie, Edynburgu. Dyrektor Zarządzającą firmy doradczo-szkoleniowej ACROPOLIS CONSULTANCY z ponad 12 – letnią tradycją: www.elizawojcik.pl, www.acropolis.com.pl. Doradca Zarządu w Fundacji OD NOWA. www.fundacjaodnowa.org. Realizuje procesy mentoringowe i coachingowe dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla dla dużych, średnich i małych organizacji zarówno w kraju jak i za granicą (praca w języku angielskim). Autorka artykułów publikowanych w magazynach takich jak : Express Biznesu, Dolce Vita. Prelegentka na konferencjach i seminariach. Autorka wizji, misji i strategii rozwoju dla firm oraz fundacji pozarządowych.

Grażyna Zalewska - Pawlisz

Firma: Zink studio

Z wykształcenia ekonomistka (skończyłam Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim), aktualnie jestem właścicielką firmy „ZINK studio”, która zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju firm, szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności trenerskich oraz tworzeniem spójnych, jednolitych identyfikacji wizualnych dla firm. Moja specjalizacja to: tworzenie modeli biznesowych, tworzenie strategii firm, tworzenie i korygowanie biznes planów, wspieranie tworzenie spójnych identyfikacji wizualnych firm. Szczególnie interesuje mnie praca trenera przedsiębiorczości oraz mentora wspierającego rozwój firm i organizacji.

Wdzięczność jest nie tylko największą z cnót, lecz także matką wszystkich innych.

Cyceron

– tworzenia strategii rozwoju PES,

– stworzenia modelu organizacyjnego / biznesowego PES,

– wykreowania strategii marketingowej / promocyjno – reklamowej PES,

– korekty lub stworzenia od podstaw spójnej identyfikacji wizualnej PES,

– kreowania Liderów zarządzających PES;

Od ponad dwudziestu lat pracuję jako trener, a od ponad trzydziestu prowadzę własne firmy. Od kilkunastu lat współpracuję z organizacjami otoczenia biznesu, zajmującymi się wspieraniem i rozwijaniem przedsiębiorczości, między innymi dla Fundacji Gospodarczej w Gdyni pracuję jako trener oraz Indywidualny Doradca Biznesowy. Realizowałam też kilkanaście projektów unijnych dla tej organizacji.

Jako trener i Doradca ds. Przedsiębiorczości współpracuję także z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miasta Gdynia, gdzie, jako jej pomysłodawczyni, prowadzę Platformę Mikroprzedsiębiorczości KLUCZ, która stanowi lokalną grupę wsparcia dla przedsiębiorców.

Skończyłam Akademię Trenerów i Mentorów ASDIMO Iwony Majewskiej Opiełki oraz Studium Akademię Coachingu Biznesowego przy ARP. Jestem członkiem Forum Mentorów oraz należę do Pracodawców Pomorza.