Poniżej znajdziecie dwa katalogi, które zostały przygotowane w trakcie trwania projektu. To katalogi produktów i usług ekonomii społecznej, które prezentują

Katalog – POBIERZ

Katalog cz II – POBIERZ