Zapytanie ofertowe – usługa marketingowa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na wykonanie kompleksowej usługi marketingowej dla podmiotu ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społecznego (PS).

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze (filmy)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie specjalistycznych usług doradczych (tworzenie filmów promocyjnych), dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS).

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – usługi trenerskie

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi trenerskiej podczas szkolenia wyjazdowego dla: grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS).

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – coaching rozwojowy

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usług coachingu rozwojowego dla: grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS).

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – doradztwo interpersonalne

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usług doradztwa interpersonalnego dla: grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS).

POBIERZ