OWES

Zapytanie ofertowe – wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego z wizualizacją i przedmiarami robót budowlanych.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na wykonanie dwóch usług specjalistycznych z zakresu projektu architektoniczno-budowlanego z wizualizacją i przedmiarami robót budowlanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozeznanie rynku – środki ochrony osobistej

Rozeznanie rynku z dnia 28 kwietnia 2020 roku Dotyczące  zakupu środków ochrony osobistej dla podmiotów ekonomii społecznej będących we wsparciu w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją…