III nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych “Generator Dostępności”

Ogłoszono III nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych “Generator Dostępności”! To miejsce na rozwijanie nowatorskich w skali Polski pomysłów, które ułatwią funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych. Do zdobycia są granty o średniej wartości 35 000 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 grudnia, z całej Polski! LINK  https://innowacje.spoldzielnie.org Organizatorzy zachęcają do konsultacji przed wysłaniem zgłoszenia!…

Szkolenia z Komunikacji Międzykulturowej

Pracujesz w instytucji, organizacji pozarządowej lub sektorze usług publicznych? Obserwujesz rosnącą skalę migracji w naszym kraju i potrzebujesz nowych umiejętności? Zapraszamy na warsztat z kompetencji komunikacji międzykulturowej. Szkolenie przygotowuje do pracy i funkcjonowania w środowisku wielokulturowym. Wspiera w kontaktach z osobami z innych kultur. Ułatwia wychodzenie ze stereotypów i uprzedzeń, korzystania z narzędzi przezwyciężania barier…

„Kwalifikacja jutra” – konkurs dla NGO-sów

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursie „Kwalifikacja jutra”, który adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie opisu nowej kwalifikacji rynkowej, która będzie kluczowa i wartościowa dla wybranej branży lub sektora za 5 lat. Konkurs trwa od 12 do 26 listopada 2020 r. Celem Konkursu jest…

Nabór do 4 edycji Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej

JAK DZISIAJ BUDOWAĆ I UTRZYMYWAĆ RELACJE? Takie wyzwanie na obecne czasy stawiamy sobie w Gdańsku w ramach 4 edycji Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej! Jeżeli wiesz jak odpowiedzieć na to pytanie, już teraz zbieraj zespół i aplikujcie by dać sobie szansę na realizację Waszego pomysłu – Myślisz INNaczej? Masz wokół siebie grupę osób, które myślą podobnie…

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków – VII nabór

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Wniosków zakończyła prace nad oceną merytoryczną  wniosków, które wpłynęły w ramach VII naboru ogłoszonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Wszystkie wnioski znalazły się na liście podstawowej i będą rekomendowane do dofinansowania w pełnej wysokości. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z regulaminem uczestnikom przysługuje prawo do złożenia odwołania…

Bzduropraca 2020. Jaka praca ma sens? – 10.12.

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami prognozy ekonomistów dotyczące rynku pracy. Tysiące ludzi zmieniło profesje, a ci, którzy zostali w swoich branżach musieli na nowo zdefiniować swoje modele biznesowe. Czym więc w dzisiejszych czasach jest praca z sensem? Gdzie w tym zamieszaniu odnajduje swoje miejsce ekonomia społeczna? Czy trzeci sektor i przedsiębiorczość społeczna mogą być…

Wheelkathon 2020 – maraton innowacji Leżę i Pracuję

Wheelkathon to maraton innowacji w obszarze pracy zdalnej osób z niepełnosprawnościami  www.wheelkathon.pl  Wheelchair to wózek inwalidzki. Hackhaton to wydarzenie, na którym puścić wodze fantazji i umiejętności mogą programiści i nie tylko. W zespole Leżę i Pracuję zamarzyliśmy, by połączyć te dwa światy. Już raz to zrobiliśmy – było super! Dlatego organizujemy drugą edycję Wheelkathonu i serdecznie…

Wsparcie PFRON w ramach Modułu III

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów…

Oferta Pracy – Doradca Kluczowy/Doradczyni Kluczowa w OWES

Poszukujemy osoby wykonującej zadania doradcy kluczowego/doradczyni kluczowej w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Od kandydatów/kandydatek wymagamy: wykształcenia wyższego lub trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 2-letniego doświadczenia w pracy doradczej opartej…