Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 (nagranie webinaru)

Webinarium odbyło się 5 marca 2021 i było poświęcone włączeniu społecznemu w Polityce Spójności i Krajowym Planie Odbudowy, czyli w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. Prezentacja: Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 – POBIERZ Ekspertem podczas webinarium był: Łukasz Mikulec – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. ŻRÓDŁO

NOWEFIO 2021 – Webinarium informacyjne – 9.03.

Jak możemy wyczytać na stronie wydarzenia Pierwszy webinar dotyczący Nowego FIO poprowadzi Stefan Kołucki, kierownik BPH, który przedstawi:  ogólne informacje o Programie i Priorytetach;  szczegółowe informacje na temat konkursu w Priorytecie 2-3.  KIEDY? 9 marca, godz. 14:00. LINK do wydarzenia na Clickmeeting: http://bit.ly/3bl0tJb  UWAGA  Będziemy odpowiadać tylko na pytania, które pojawią się na czacie w Clickmeeting. Nagranie…

Fundusz Pomocowy 2020 – Otwarty konkurs grantowy 2021

Konkurs w skrócie Maksymalna kwota dotacji: do 40.000 zł. w tym kwota na rozwój instytucjonalny: nie więcej niż 7.000 zł. Okres realizacji projektów: 1 czerwca –30 listopada 2021. Koszty administracyjne: do 15% wnioskowanej dotacji. Wkład własny: nie wymagany. Termin składania wniosków: do 10 kwietnia na platformie witkac.pl. Bezpośredni link do rejestracji wniosku opublikowany zostanie 1.04.2021. Przed tym terminem wniosek można…

Otwarcie Circular Economy Club Tricity – 4.03.

CEC Tricity to lokalna grupa będąca częścią międzynarodowej sieci Circular Economy Club (www.circulareconomyclub.com) Zapraszamy na inauguracyjne wydarzenie w czwartek 4go marca, online, w godzinach 14:30 – 16:00 Wydarzenie bezpłatne, wymagana rejestracja pod linkiem: https://www.circulartogether.pl/cec-tricity Zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów oraz wszystkich branż. Ideą sieci Circular Economy Club jest aktywowanie działań lokalnie poprzez lokalne kluby. Stąd też…

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 stycznia 2021 r.)

Raport prezentuje aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego. Przedstawia także realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. Do 31 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 137 projektom dofinansowania o łącznej wartości 7,8 mld zł, co…

Wyniki oceny formalnej “Od wykluczenia do aktywizacji”

Przedstawiamy listę ofert odrzuconych formalnie podczas oceny ofert złożonych w ramach konkursu “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Zgodnie z regulaminem konkursu w niektórych sytuacjach możliwe jest uzupełnienie braków formalnych.  Dokumenty uzupełniające należy wysłać w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy ofert odrzuconych formalnie na stronie https://www.ekonomiaspołeczne.gov.pl, czyli do dnia 5.marca br. Dokumenty uzupełniające należy przesłać…

Apel Pomorskich Organizacji Pozarządowych w sprawie budżetu unijnego

APEL pomorskich organizacji pozarządowych w sprawie zwiększenia budżetu środków unijnych w ramach Umowy Partnerstwa dla Województwa Pomorskiego na finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 PODPISZ TUTAJ Przystąpienie, w 2004 roku, Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej było jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Było również szczególnym wydarzeniem dla polskiego sektora organizacji pozarządowych, zmieniającym w dużym stopniu jego…