Komisja Europejska uruchomiła biuletyn ekonomii społecznej

Komisja Europejska uruchomiła biuletyn ekonomii społecznej w celu zebrania praktycznych i realnych przykładów tego, w jaki sposób interesariusze ekonomii społecznej przyczyniają się do tworzenia wartości ekonomicznej, więzi społecznych i ochrony środowiska. Opisanie przykładu i udzielenie odpowiedzi na pytania zwykle zajmuje od 15 do 20 minut. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/…/d…/SEC/Social+Economy+Diaries Zebrane historie nie…

Nowe regulacje w prawie pracy – NGO.pl

Okres pandemii przyniósł pewne zmiany z zakresie przepisów prawa pracy, których znajomość może okazać się przydatna dla organizacji pozarządowych będących pracodawcami. Z punktu widzenia pracodawcy szczególnie istotne znaczenie mogą mieć dwa zagadnienia i regulacje prawne z nimi związane tj. praca zdalna oraz niewykorzystany urlop wypoczynkowy. ŹRÓDŁO + WIĘCEJ

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

1 września br. została podpisana umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Naszym celem jest trwałe wzmocnienie…

Laureaci XXIII edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku

Poniżej lista laureatów XXIII edycji konkursu „Dobroczyńca Roku”. Oprócz poniższych firm organizatorzy stwierdzili też o przyznaniu 6 dodatkowych wyróżnień „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19”.  Rozwój lokalny: Mondi Świecie SA, nominowana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Nagrodzona za wieloletnią i konsekwentną współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza za zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia…

„Sukces poprzez wyższe kwalifikacje” – płatne kursy dla kadry PES

Przekazujemy informację, która dotarła do nas. Nie jesteśmy organizatorem kursu. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ W ramach projektu organizator oferuje następujące kursy: • 120 lekcyjne kursy komputerowe – maksymalnie 10 osób w grupie • 120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub niemieckiego – maksymalnie 12 osób w grupie • kursy zawodowe – szkolenia w grupach lub indywidualnie w zależności od zapotrzebowania na daną usługę…

Konferencja – Modele Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Fundacja Stabilo zapraszają na konferencję online: Modele Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Konferencja ma pokazać aspekty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne wspierania osób z niepełnosprawnościami w godnym życiu i osiąganiu samodzielności, w tym aspekty ekonomii społecznej. Zaprezentowane zostaną modele systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonujące w Polsce.…

„Społecznik Roku 2020”

Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r. Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację “POMOC SPOŁECZNA SOS”…

iTech Woman! – nowy projekt FabLab Gdańsk

We wrześniu ruszają zapisy do dedykowanego dla kobiet projektu „iTech Woman!”. W ramach projektu 12 uczestniczek będzie uczestniczyć w ponad 130 godzinach warsztatów i szkoleń m.in. z programowania w języku Python, modelowania 2D i 3D, tworzenia stron internetowych czy szkoleń samorozwojowych. Do kogo skierowany jest projekt? Projekt adresowany jest do kobiet w wieku 18-40 lat,…

Bezpłatne maseczki dla starszych dzieci

Fundacja “Nielada Historia” informuje, że 3 900 maseczek flizelinowych zostało jej jeszcze do BEZPŁATNEGO rozdania na potrzeby wyposażenia starszych dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Fundacja “Nielada Historia” na początku wakacji postanowiła bezpłatnie przekazać 5 tysięcy maseczek na rzecz uczestników półkolonii oraz innych zajęć w placówkach edukacyjnych na terenie #3city. Są to specjalne,…

Jak zrzeszają się firmy społeczne w Czechach [DO CZYTANIA]

Czeskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod koniec ubiegłego roku przeprowadziło wśród przedsiębiorstw społecznych badania sondażowe, których celem było pozyskanie aktualnych danych statystycznych dotyczących sektora ekonomii społecznej. Okazało się, że najwięcej firm społecznych działa w gastronomii, zaś najczęstszą kategorią pracowników są osoby niepełnosprawne. CZYTAJ TEKST NA EKONOMIASPOLECZNA.PL