seminarium zapowiadające 1. nabór projektów programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na krótkie spotkanie online 25 czerwca br. w godzinach 11:00-12:30, podczas którego udzielimy praktycznych informacji pomagających w przygotowaniu się do udziału w pierwszym naborze projektów transnarodowych w programie INTERREG Europa Środkowa 2021-2027. Nabór zostanie otwarty jesienią br. jednak już teraz przygotowywane są informacje i narzędzia, które pozwolą rozpocząć planowanie nowych projektów…

Konferencja początkowa Projektu Engage! 16.06.2021

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur oraz Pomorza do udziału w bezpłatnej konferencji, która odbędzie się w formie hybrydowej (fizycznej i on-line) poświęconej zwiększeniu możliwości internacjonalizacji naszych lokalnych organizacji 3-go Sektora z Pomorza i Warmii i Mazur oraz korzyściom płynącym z włączania się w działania transgraniczne związane z współpracą Bałtycką oraz skutecznym sposobom, jak…

Innowacje w ekonomii społecznej – 26.05.

Innowacje społeczne. Czym są? To już wyświechtany termin czy nadal pozostaje w trendach i ma sens? Innowacje w ekonomii społecznej. Jak można je realizować? Czy ekonomia społeczna może być nowatorska i konkurencyjna, czy skazana jest na odtwórczość i reintegrację? O tym porozmawiamy z ekspertami:  Edytą Obłąkowska-Woźniak, Wiceprezeską Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  Joanną Wardzińską, ekspertką i doradczynią…

Szkolenie: Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE – 12.05.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w formule online pt. „Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE”. Na spotkanie zapraszamy osoby realizujące projekty współfinansowane ze środków FE w obecnej perspektywie finansowej i zainteresowane podniesieniem wiedzy w zakresie zasad stosowania zasady konkurencyjności oraz aspektów udzielania zamówień do130 tys. złotych w…

Szczegóły projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 – webinar 27.04.

Organizatorzy zapraszają do udziału w webinarium (link poniżej), które przedstawi szczegóły projektu Generator Innowacji. Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 – nabór na nowatorskie rozwiązania, które: • Poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości • Uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć poczucie…

Uszlachetnianie biznesu – konferencja online – 27.04.

Open Eyes Economy przekonuje, że w biznesie jest miejsce na wartości pozaekonomiczne. Sposobów na „uszlachetnienie” gospodarki jest wiele. Konferencję online „Uszlachetnianie biznesu” poświęcimy kierowaniu się w przedsiębiorczości wartościami innymi niż finansowe.  Skupimy się na dwóch z nich – raportowaniu odpowiedzialności oraz wyeliminowaniu krótko- i wąskowzrocznego myślenia ekonomicznego.  Do udziału w spotkaniu zapraszamy 27 kwietnia 2021…

Warsztaty – Prowadzenie kampanii obywatelskich z wykorzystaniem narzędzi online – 17-18 kwietnia

Do udziału w warsztatach zapraszamy liderów społeczności z całej Polski (działaczy NGO, członków grup nieformalnych i ruchów społecznych oraz przedstawicieli władz samorządowych), którzy chcieliby zwiększyć skuteczność swoich działań ze społecznościami przy wykorzystaniu narzędzi online i offline. Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w kompetencje związane z planowaniem i przeprowadzaniem kampanii obywatelskich w szczególności w warunkach pandemii.…

Webinarium: Etykiety społeczne w zamówieniach publicznych

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska zaprasza Państwa do udziału w webinarium na temat etykiet społecznych w zamówieniach publicznych. Zastosowanie klauzuli społecznej w ramach Zrównoważonych Zamówień Publicznych jest przejawem spójności polityki. Etykiety społeczne, nazywane także oznakowaniem społecznym, to jedno z rozwiązań, które umożliwia uwzględnianie dodatkowych korzyści społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych. Etykiety społeczne są dopuszczone…

#1 Rady, racje, inspiracje PS: Akademia Intelektu z Katowic

Przedsiębiorstwo Społeczne – jak założyć i rozwijać firmę społeczną? zaprasza na kolejne wydarzenie online. Tym razem w czwartek 25 marca rozpocznie się cykl wywiadów z osobami prowadzącymi przedsiębiorstwo społeczne. Zapraszamy w czwartek o 9.00 na rozmowę z Eweliną Goliasz z Akademii Intelektu spółka z o.o. z Katowic. Zajmiemy się następującymi sprawami:  Akademia Intelektu spółka z…

NOWEFIO 2021 – Webinarium informacyjne – 9.03.

Jak możemy wyczytać na stronie wydarzenia Pierwszy webinar dotyczący Nowego FIO poprowadzi Stefan Kołucki, kierownik BPH, który przedstawi:  ogólne informacje o Programie i Priorytetach;  szczegółowe informacje na temat konkursu w Priorytecie 2-3.  KIEDY? 9 marca, godz. 14:00. LINK do wydarzenia na Clickmeeting: http://bit.ly/3bl0tJb  UWAGA  Będziemy odpowiadać tylko na pytania, które pojawią się na czacie w Clickmeeting. Nagranie…