Powstaje Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 27 czerwca br. uchwałę Nr 758/246/17 w sprawie powołania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – organu konsultacyjnego, opiniująco – doradczego i inicjatywnego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej oraz reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie.   Do zadań Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej należeć będzie: współtworzenie…