PRZEDSIĘBORCZOŚĆ NA WSI

W dniu 27 marca  w Kartuzach odbyło się szkolenie dotyczące nowych form przedsiębiorczości na wsi. Poprowadził je pan dr Wacław Idziak. Tym samym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kartuzach rozpoczął realizację kolejnego punktu Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim. Nasze spotkanie z dr. Idziakiem zostało poprzedzone wcześniejszą wizytą w wioskach tematycznych…