OWES

Zapytanie ofertowe – sesje wyjazdowe dla uczestników SMES

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez max 3 dni (od godziny 9.00 pierwszego dnia do 19.00 ostatniego dnia) miejsca realizacji sesji wyjazdowych dla max 20 uczestników SMES (Szkoła Menedżerów Ekonomii Społecznej), dla trenera/ów (jeden trener prowadzący w każdym dniu i max 3 trenerów jednego dnia) oraz 1 osoby obsługującej wyjazd (z ramienia Zamawiającego). Liczba uczestników może…

OWES

Zapytanie ofertowe – usługa marketingowa

Szanowni Państwo, W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na realizację usługi marketingowej „szytej na miarę’ (wieszaki z logotypami) dla podmiotu ekonomii społecznej. POBIERZ