W tym miejscu znajdziecie dokumenty dotyczące naboru wniosków dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

REGULAMIN – pobierz regulamin i zapoznaj się z nim

Załączniki:

POBIERZ PACZKĘ DOKUMENTÓW