Agnieszka Dejna

Firma: BROWAR SPÓŁDZIELCZY

Krótko o sobie:
Ukończyła studia Master of Business Administration na Wyższej Szkole Bankowej oraz magisterskie studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku związana z sektorem pozarządowym, jako trener, Project Menager oraz przedsiębiorca społeczny.

Doświadczenie i kwalifikacje:
Ukończyła studia Master of Business Administration na Wyższej Szkole Bankowej oraz magisterskie studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku związana z sektorem pozarządowym. Przez 8 lat pracowała w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, gdzie pełni rolę koordynatora projektów, kierownika działu rozwoju regionalnego oraz w ostatnich 3 latach swojej pracy dyrektora wykonawczego. W latach 2010-2013 Prezes Zarządu Bałtyckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Specjalizuje się w fundraisingu na działalność organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów. W latach 2011-2015 była członkiem Komitetu Monitorującego Pomorski Program na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Bazując na swoich doświadczeniach zawodowych prowadzi również szkolenia i wykłady dla rożnych instytucji m.in. Wyższa
Szkoła Bankowa, Uniwersytet Gdański. Od czerwca 2014 roku pracuje również jako doradca pomagający pozyskać pożyczki z ES Funduszu dla przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez TISE. Jest także autorką wielu publikacji i opracowań dot. ekonomii społecznej. Od maja 2014 roku współzarządza spółdzielnią z Januszem Golisowiczem, zatrudniającej 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną, która tworzy pierwszy Spółdzielczy Browar w Polsce. Od 2018 roku wdraża w Polsce pierwszą w kraju franczyzę społeczną pubów spółdzielczych zatrudniających minimum 80% osób z niepełnosprawnościami.

W czym szczególnie mogę pomóc Podmiotom Ekonomii Społecznej:
Zarządzanie zmianą

Hanna Gałusa (lead mentor)

Firma: InNova – Biuro Innowacji i Rozwoju

Krótko o sobie:
Doradca biznesowy, ekspert w zakresie zarządzania projektami, pozyskiwania finansowania z UE, tworzenia programów mentorskich. Certyfikowany Ekspert ds. Funduszy Strukturalnych UE. Stypendystka międzynarodowego programu Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (US AID).

Doświadczenie i kwalifikacje:
Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania projektami i innowacjami w Szkole Głównej Handlowej. Jestem doświadczonym Project Managerem. Od ponad 15 lat zajmuję  się zarządzaniem projektami. Współpracuję z firmami  wdrażającymi innowacje w swoich firmach. Doradzam na każdym etapie ich realizacji. Zarządzam portfelem projektów o wartości od kilkuset tysięcy do kilu milionów PLN. Są to projekty finansowane z funduszy UE, w ramach Programów Operacyjnych: POIG, POIR, RPO WP .Współpracuję z szeroką grupą interesariuszy i partnerów w tym: Urzędem Marszałkowskim woj. pomorskiego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Agencją Rozwoju Pomorza,  Instytucjami Otoczenia Biznesu

Od początku swojej kariery zawodowej działam również w III sektorze tworząc i koordynując projekty społeczne. Jednym z moich kluczowych osiągnięć jest wdrożenie mentoringu do praktyki gospodarczej. Stworzyłam  pierwszy projekt mentoringowy w Polsce  skierowany do kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich /wychowawczych. Promuję kulturę czerpania wiedzy i doświadczeń od autorytetów poprzez Fundację Forum Mentorów, której jestem współzałożycielem i wiceprezesem. Obecnie pomagam przedsiębiorcom społecznym wejść na ścieżkę rozwoju biznesu w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Znajomość  III sektora i biznesu pozwala mi z powodzeniem wspierać liderów organizacji podejmujących decyzje o rozwijaniu przedsięwzięć społeczno-gospodarczych.

W czym szczególnie mogę pomóc Podmiotom Ekonomii Społecznej:
• Kreowaniu nowych produktów i usług
• Wprowadzaniu innowacji do modelu biznesowego
• Wsparciu w pozyskiwaniu finansowania UE
• Zarządzania projektami

Iga Kopeć

Firma: BUSINESS THINKING

Krótko o sobie:

Jestem doradcą Biznesowym z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym zorientowanym wokół prowadzenia projektów związanych z rozwojem firm. Zajmuje się zarówno tworzeniem nowych przedsiębiorstw jak i projektowaniem produktów i usług dla MŚP i podmiotów ekonomii społecznej. W swojej pracy wykorzystuje umiejętność prowadzenia procesów z wykorzystaniem metodologii Design Thinking oraz metodyk zarządzania projektami a także coachingu i treningu mentalnego

Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami podczas prowadzonych konsultacji biznesowych, warsztatów i szkoleń a także podczas spotkań networkingowych.

Doświadczenie i kwalifikacje:
Od 2010 roku prowadzę własną firmę, ukończyłam pedagogikę i prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem certyfikowanym trenerem mentalnym, coachem ICF oraz moderatorem Design Thinking, ukończyłam także Szkołę Trenerów. Staram się ciągle rozwijać by coraz lepiej wspierać moich podopiecznych.

W czym szczególnie mogę pomóc Podmiotom Ekonomii Społecznej:

• w tworzeniu i sprawdzaniu pomysłów na działalność – w stworzeniu modelu biznesowego

• w tworzeniu strategii rozwoju uwzględniającej wartości, misję i wizję oraz realne potrzeby klientów

• w inspirowaniu i motywowaniu do rozwoju

• w sieciowaniu z innymi podmiotami, które mogą wspierać rozwój młodych podmiotów

Marek Litka

Krótko o sobie:
Jestem osobą otwartą i aktywną. Chętnie dzielę się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Zawsze staram się pokazać praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy. Firmy, którym doradzałem zazwyczaj zmieniały swój model biznesowy, pozyskiwały fundusze na rozwój, rozpoczynały lub zwiększały eksport.

Doświadczenie i kwalifikacje:
Obecnie dyr. Regionalny Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Gdańsku. Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy UE na projekty inwestycyjne i rozwojowe. Szkolenia dla polskich firm w ramach programu „Rozwój Polskiego Eksportu” w Krajowej Izbie Gospodarczej.
Obszary specjalizacji
• planowanie finansowe
• budżetowanie i kontroling
• fundusze inwestycyjne
• dotacje UE
• modele biznesowe
• handel zagraniczny

Wykształcenie
• Wyższe magisterskie – Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Transport Morski, Handel Zagraniczny
• Studia MBA – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Strathclyde University
• Studia Podyplomowe – Integracja Europejska

W czym szczególnie mogę pomóc Podmiotom Ekonomii Społecznej:
Zawsze cieszy mnie, kiedy po wspólnej pracy Podmiot Ekonomii Społecznej odnajduje się w roli, jakiej sobie życzy i chce osiągać założone rezultaty. W tym chętnie wspieram podmioty i polecam je innym, jako partnerów do współpracy w różnych projektach.

fot. Renata Dąbrowska

Natalia Siuda-Piotrowska

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION

Ruby&Blue Non Profit sp. z o.o.

 

Krótko o sobie:

Łączę doświadczenie pracy w 3 sektorach z wiedzą i pasją do przedsiębiorczości społecznej, włączania społecznego i różnorodności. Na co dzień mieszkam i pracuję w Gdańsku, ale współpracuję z organizacjami, firmami i instytucjami z całego regionu Pomorza. Kieruję się zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej w działaniu.

 

Doświadczenie i kwalifikacje:

Od ponad 12 lat pracuję w 3 sektorze i wspieram organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne. Jestem certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną, mentorką i doradczynią. Ukończyłam również Szkołę Kobiecego Przywództwa. Poza organizacjami pozarządowymi, posiadam doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie społecznym, jednostce samorządu terytorialnego, w małym biznesie i dużej firmie. Doświadczenie to przekładam, na wspieranie, słuchanie i pomaganie podmiotom ekonomii społecznej oraz aktywistkom i aktywistom w obszarach dotyczących tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, finansów organizacji, projektowania usług społecznych, współpracy z otoczeniem, odpowiedzialności społecznej, innowacji, czy ekonomii społecznej.

Obecnie na co dzień  pracuję w Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, w której staramy się wspierać międzysektorowe inicjatywy i łączymy potencjały organizacji, biznesu i samorządu. Prowadzę od roku firmę konsultingową – Ruby & Blue Non Profit Sp. z o.o. Współpracuję również ze Spółdzielnią Socjalną Dalba, w której wspólnie z zespołem wdrażamy pierwszy w Polsce model franczyzy społecznej.

Jestem Członkinią Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych i Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ukończyłam politologię na Uniwersytecie Gdańskim, ekonomię społeczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

W czym szczególnie mogę pomóc podmiotom ekonomii społecznej:

  • w wyborze formy prawnej podmiotu ekonomii społecznej,
  • podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego,
  • w przeprowadzeniu procedury założenia podmiotu ekonomii społecznej – od pomysłu po pierwsze zrealizowane działania,
  • w tworzeniu strategii biznesowej podmiotu ekonomii społecznej,
  • w budowaniu relacji międzysektorowych – szukania partnerów do swoich działań,
  • w konsultowaniu wniosków dotacyjnych,
  • w znajdowaniu możliwości finansowania działań PES,
  • w organizacji statutowych działań – w tym walnego zgromadzenia, spotkania zarządu, przygotowaniu sprawozdania z działalności i innych aspektów związanych z formalnym funkcjonowaniem PES,
  • w tworzeniu oferty dla PES biznesu.