Informujemy, że OWES “Dobra Robota” zakończył działalność w dniu 30.11.2023 r.

W nowym okresie działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na obszarze metropolitalnym będą realizowane:

na obszarze miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kartuskiego i nowodworskiego

przez:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
adres siedziby: Aleja Grunwaldzka 5, 80-246 Gdańsk
(siedziba tymczasowa: ul. Wita Stwosza 23, 80-312 Gdańsk-Oliwa
tel.: (+48) 58 344 40 39, (+48) 504 871 478

na obszarze miast Gdyni i Sopotu, powiatów: puckiego i wejherowskiego
przez:
Fundacja Dla Was
adres siedziby: ul. Jarzębinowa 3, 84-207 Łężyce
tel.: (+48) 58 500 87 28