Informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota dokonuje weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego podmiotów działających na obszarze metropolitalnym:

Podmioty pozytywnie zweryfikowane umieszczone zostaną na Lista przedsiębiorstw społecznych (http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4048.html) prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed podmiotem dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego, czy możliwość ubiegania się o społecznie odpowiedzialne zamówienia. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ przedsiębiorstwo społeczne nie stanowi odrębnej formy prawnej.

POBIERZ REGULAMIN

Szczegółowych informacji nt. weryfikacji statusu PS udziela specjalistka ds. pomocy de minimis Kamila Musiał,
tel. 58 352 45 46
e-mail: kmusial@fundacjapokolenia.pl