Program Mentorski jest integralną częścią działań prowadzonych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota – partnerskiego projektu, który działa na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Mentor to osoba, która stanowi istotny element na drodze Twojego rozwoju. Ktoś  kto jest przewodnikiem i wsparciem, a którego Twój rozwój jest priorytetem.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU MENTORSKIEGO

Autorem i koordynatorem Programu Mentorskiego jest Hanna Gałusa Specjalista ds. wsparcia biznesowego Pracodawcy Pomorza, Wiceprezes Forum Mentorów

Poznaj Sylwetki Mentorów

PROGRAM MENTORSKI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Program mentorski w Projekcie OWES przeznaczony jest dla PES-ów, które prowadzą działalność gospodarczą i/lub odpłatną działalność statutową i chcą zwiększyć sprzedaż swoich produktów i usług, wprowadzić zmiany w organizacji oraz rozwijać kompetencje biznesowe.

Program jest niezwykle bogaty w innowacyjne elementy, które mają służyć rozwojowi Twoich kompetencji biznesowych.  Będziesz brał udział w indywidualnych spotkaniach z mentorem. Spotkasz się z innymi mentorami i uczestnikami programu podczas sesji grupowych. Każde spotkanie będzie służyło wymianie doświadczeń, nawiązania relacji oraz posłuchania praktycznego mini warsztatu prowadzonego przez mentora. Ponadto poprzez udział w Programie stażowym – Intership Program – w firmie mentora lub innej, będziesz mógł na żywo obserwować i korzystać z praktyk działania biznesu.

Mentor  to przedsiębiorca/doświadczony menedżer, który poprzez spotkania i zaproponowane działania pomaga zrealizować postawiony cel, wykorzystując przy tym swoje doświadczenie, mądrość, wiedzę, zrozumienie i perspektywę.

Tak. Możesz wskazać 3 preferowanych Mentorów. Na stronie OWES znajdą się sylwetki mentorów biorących udział w Programie. Następnie zaprosimy Cię na spotkanie rozpoczynające każdą kolejną edycję programu, gdzie spotkasz swoich kandydatów na mentora, będziesz miał możliwość bezpośredniej rozmowy z nimi oraz dokonasz ostatecznego wyboru.

Musisz jednak pamiętać, że musi dojść do zgody obu stron: Twojej i mentora. Mentor może objąć pod opiekę maksymalnie 2 organizacje. Jeśli twój wybrany mentor będzie już „zajęty”, będzie możliwość wyboru innego, sugerowanego przez koordynatora.

Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, sugeruje pewne rozwiązania, daje informacje zwrotne, dostarcza tzw. “konstruktywnych wyzwań”. Nie wykonuje jednak zadań za swego mentorowanego.

Przede wszystkim musisz być uczestnikiem Projektu OWES. Zgłoś się do Animatora z właściwego rejonu, który wyjaśni  dalsze kroki. Jeśli uzasadnisz, że mentoring jest Ci potrzebny  zaprosimy Cię do udziału w Programie. Weźmiesz udział w spotkaniu rozpoczynającym proces (kick of meeting) i podczas sesji pitchingowej przedstawisz swoją organizację, oczekiwania od mentora i udziału w projekcie mentoringowym.

Proces trwa ½ roku . W tym czasie możesz otrzymać 72 godziny wsparcia. W uzasadnionych przypadkach przewidujemy możliwość  kontynuacji procesu przez kolejne pół roku