Program mentorski ES 2 w ramach projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota jest jednym z elementów wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Mentor to osoba, która stanowi istotny element na drodze rozwoju Twojego podmiotu ekonomii społecznej, organizacji pozarządowej lub pomysłu na działalność takiego podmiotu. Ktoś  kto jest przewodnikiem i wsparciem, a którego Twój rozwój jest priorytetem.

Zgłoś się do nas:
Iga Kopeć – mentorka biznesowa ds. wdrażania strategii
kopec@dobrarobota.org; 508081449

DOŁĄCZ DO PROGRAMU MENTORSKIEGO

Poznaj Sylwetki Mentorów

PROGRAM MENTORSKI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Program mentorski ES 2 w Projekcie OWES obecnie (w roku 2022 i 20223) przeznaczony jest dla:

– grup inicjatywnych czyli osób, firm, organizacji chcących założyć organizację pozarządową/podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (np. fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną czy spółkę z o.o. non profit)

– organizacji pozarządowych chcących się rozwijać, ekonomizować, które do tej pory nie prowadzą działalności statutowej lub gospodarczej a chcą ją wdrożyć

Będziesz brał udział w indywidualnych spotkaniach z mentorem. W ramach programu powstanie Strategia rozwoju dla Twojej organizacji i jeśli tego potrzebujesz dostaniesz także wsparcie przy tworzeniu/zmianie dokumentów rejestrowych.

Celem mentoringu jest opracowywanie koncepcji biznesowej dla grup inicjatywnych (od pomysłu do stworzenia podmiotu – rejestracji w KRS) i koncepcji rozpoczęcia i/lub rozwoju działalności gospodarczej/odpłatnej dla istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) z obszaru metropolitalnego.

Mentor  to przedsiębiorca/doświadczony menedżer, który poprzez spotkania i zaproponowane działania pomaga zrealizować postawiony cel, wykorzystując przy tym swoje doświadczenie, mądrość, wiedzę, zrozumienie i perspektywę. Zobacz kto jest mentorem w naszym projekcie (link do sylwetek mentorów)

Każda organizacja lub grupa inicjatywna chcąca brać udział w naszym programie trafi do „puli” – Lead Mentor wybierze dla Was mentora, którego kompetencje i zainteresowania będą mogły zapewnić jak najefektywniejsze wyniki wsparcia.

Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, sugeruje pewne rozwiązania, daje informacje zwrotne, dostarcza tzw. “konstruktywnych wyzwań”. Nie wykonuje jednak zadań za swego mentorowanego.

Zgłoś się do nas: Iga Kopeć – mentorka biznesowa ds. wdrażania strategii kopec@dobrarobota.org; 508081449

Mentoring trwa 40 h w ciągu maksymalnie 3 miesięcy z czego 30 h to praca organizacji z mentorem a 10 h praca własna mentora nad wypracowaniem produktu – strategii rozwoju.