Nie przegap!
Aktualności

DOBRA ROBOTA NABIERA TEMPA

Cały wtorkowy dzień (20.09.) Partnerstwu OWES wypełniła wytężona praca nad założeniami
i szczegółami funkcjonowania Ośrodka do roku 2020. Spotkanie Strategiczne było prowadzone metodami warsztatowymi. Opierało się na omawianiu poszczególnych elementów projektu, nie zabrakło także rozmów o wartościach.
Czytaj dalej

OWES NADWIŚLAŃSKI – MAMY DOFINANSOWANIE!

Z olbrzymią radością informujemy o otrzymaniu dofinansowania na partnerski projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion nadwiślański”! To dla nas szansa na wsparcie wielu podmiotów i osób na terenie czterech powiatów: malborskiego, sztumskiego, starogardzkiego i kwidzyńskiego.
Celem projektu i działań OWES jest powstawanie, rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej. Zwłaszcza tych skupiających się na wzroście zatrudnienia i aktywności społecznej osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej

WARSZTATY DOT. PROMOCJI I KOMUNIKACJI

Zapraszamy osoby z organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i grup nieformalnych do udziału w bezpłatnym spotkaniu warsztatowym, dot. komunikacji i promocji: 3 września w Tczewie.
Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub grupy nieformalnej? Realizujesz projekty społeczne? Chcesz dobrze komunikować o swoich działaniach?
Czytaj dalej

XIV SPOTKANIE LOŻY MENTORÓW

Zapraszamy na XIV Spotkanie Loży Mentorów, które odbędzie się 31 sierpnia 2016 roku, w godz. 15.00-19.30
w Sali konferencyjnej w O4, Olivia Four, Olivia Business Centre (Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk).
Czytaj dalej

MIEJSCA NA JARMARKU CZEKAJĄ

Dzięki działaniom Klastra Ekonomii Społecznej na tegorocznym Jarmarku Św. Dominika pojawiło się stoisko, które otwarte jest na Podmioty Ekonomii Społecznej. Możecie spotkać tam między innymi Spółdzielnię Socjalną KRĄG i Towarzystwo Pomocy im. Św. Bara Alberta. Zapraszamy do zgłaszania się!

20160810_112252 20160810_112656

Zachęcamy do kontaktu z Animatorem Klastra – Jerzym Boczoniem (T: 602 696 044) w sprawie dołączenia do stoiska lub zagospodarowania go. SĄ JESZCZE WOLNE TERMINY!

PODMIOTY ES NA JARMARKU

Dzięki działaniom Klastra Ekonomii Społecznej na tegorocznym Jarmarku Św. Dominika pojawiło się stoisko, które otwarte jest na Podmioty Ekonomii Społecznej. Możecie spotkać tam między innymi Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, które prezentuje dzieła Galerii Blik. Zapraszamy do zgłaszania się!
Czytaj dalej

ANIMACJA SPOŁECZNA – PRACA NAD ZMIANĄ

Kilka miesięcy pracy, grono autorów i niebanalny temat – nasza publikacja już jest dostępna! To ciekawa merytoryczna pozycja dla wszystkich, którzy chcą się zająć, zajmują się lub chcą poczytać o Animacji. Temat został bardzo szeroko potraktowany – mówimy o animatorze, diagnozowaniu, ale też o marketingu, planowaniu i ewaluacji.

– Chcieliśmy zebrać w jednym miejscu to co może okazać się ważne dla potencjalnych Animatorów i tych, którzy szukają inspiracji. – mówi Agnieszka Chomiuk, Redaktor Naukowy Wydawnictwa, Kierowniczka OWES Dobra Robota. – Każdy z autorów jest ekspertem w swojej dziedzinie. Szeroki wachlarz tematyczny wynika ze specyfiki Animacji Społecznej. – dodaje.

Wydawnictwo podzielono na cztery części, w zależności od tematyki zebranych rozdziałów: „Animacja – czyli praca nad zmianą” dotyczy pojęcia animatora społecznego, narzędzi zmiany lokalnej, identyfikacji zasobów i potrzeb, a także diagnozy w społeczności.

Część druga – „Organizowanie środowiska lokalnego” – to między innymi zagadnienia prawne, takie jak zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a także tworzenie sieci współpracy. Kolejny zbiór rozdziałów „Wspólna odpowiedzialność – terytorium społecznie odpowiedzialne” to ujęcie bardziej skupiające się na terytorium i patrzące przez pryzmat marketingu na zarządzanie.

Czwarty element – „W teorii i w praktyce – ważne aspekty zarządzania społecznymi podmiotami lokalnymi” – to trzy rozdziały dotyczące odpowiednio: planowania rozwoju, sposobów finansowania działań i ewaluacji.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją w wersji elektronicznej lub odebrania egzemplarza fizycznego w biurze OWES. POBIERZ PUBLIKACJĘ

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie, a jej wydanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PILOTAŻOWE KONKURSY PO WER

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejne konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach dwóch ścieżek przetestowana zostanie nowa forma finansowania usług społecznych w Polsce – mechanizm obligacji społecznych. Konkursy kierowane są zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych, w tym organizacji pozarządowych. Potrwają od 20 września do 31 października 2016 r.

Czytaj dalej

CSR 2.0: O MOCY CROWDFUNDINGU

Poniższy tekst to przesłany do nas materiał prasowy Fundacji Aviva – Konkurs grantowy To Dla Mnie Ważne.

 4,2 miliardów euro zebrane w krajach członkowskich. To niemal trzy razy więcej niż rok wcześniej. Komisja Europejska podsumowuje efekty crowdfundingu w 2015 roku[1]. To trend numer jeden na świecie w pozyskiwaniu funduszy. Jeszcze niedawno zdominowany przez mniejsze projekty często inicjowane przez prywatne osoby, dzisiaj rozwija się i jest stosowany w nowych obszarach. Sięgają po niego firmy i organizacje widząc jego szerokie zastosowanie w ramach praktyk CSR. Dlaczego? Bo buduje zaangażowaną społeczność wokół akcji i weryfikuje jej zasadność. Dowodem są choćby projekty realizowane na rodzimym podwórku.
Czytaj dalej