Nie przegap!
Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE OWESU NADWIŚLAŃSKIEGO

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu bieżące informacje dotyczące uruchomienia działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na obszarze nadwiślańskim.

Działania OWES na subregion nadwiślański zaplanowane zostały do realizacji w ramach projektu wyłonionego w naborze do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej RPO WP 2014-2020.

Partnerstwo podjęło działania w zakresie niezbędnym do podpisania umowy
o dofinansowanie.

W związku z trwającą procedurą pozyskania zabezpieczenia umowy o dofinansowanie, Komitet Sterujący podjął decyzję o wstrzymaniu rozpoczęcia działań OWES na obszarze nadwiślańskim do momentu podpisania umowy i uzyskania dofinansowania projektu.

Tym samym przestaje obowiązywać termin rozpoczęcia projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie na 01 października 2016 r. W chwili obecnej podejmujemy wszelkie niezbędne działania, które pozwolą na uruchomienie działalności OWES w terminie nie późniejszym niż pierwszy kwartał przyszłego roku. Jednak z uwagi na charakter procedury uzyskania zabezpieczenia, zastrzegamy o możliwości zmiany terminu rozpoczęcia działań. Zobowiązujemy się najpóźniej do końca 2016 r. przedstawić Państwu dalsze informacje o wynikach podjętych i planowanych działaniach.

Uzasadnienie decyzji znajduje się w załączonym dokumencie – POBIERZ PLIK

GOŚCIE NA POMORZU

W zeszłym tygodniu odwiedzili nas wyjątkowi goście. Środę i czwartek spędziliśmy z osobami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności ośrodki pomocy społecznej, i powiatowe urzędy pracy oraz Podmioty Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego.

Grupa blisko trzydziestu osób swoją wizytę studyjną zaczęła od So Stay Hotel, pierwszym w Polsce Hotelu społecznie odpowiedzialnym. Po prezentacji Pani Marianny Sitek-Wróblewskiej, członkini Zarządu, grupa udała się do Gdyni. Tam odbyło się spotkanie w Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej RAZEM. Goście mogli usłyszeć o dobrych praktykach w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

„Zależało nam na tym, żeby zobaczyć sprawnie działające Podmioty Ekonomii Społecznej.” – mówi Marcin Czerwiński, reprezentujący organizatora wizyty, czyli ROPS Białystok – „Na pewno podejrzeliśmy dużo dobrych praktyk. W Gdańsku byliśmy już wcześniej, także u Dobrej Roboty. Ten OWES został nam wcześniej polecony, a i zostały dobre wspomnienia z wcześniejszej wizyty.” – dodaje.

Drugi dzień rozpoczęła prezentacja Spółdzielni Socjalnej Kooperacja w sopockim CIS. Uczestnicy i uczestniczki wizyty zwiedzili Centrum Integracji Społecznej, usłyszeli o sklepie charytatywnym i współpracy z miejskimi instytucjami. Kolejnym podmiotem na mapie wizyty była Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany. Sopocki lokal zaimponował przede wszystkim zakresem prowadzonych działań.

Wizytę zakończyła prezentacja działań Gdańskiego Centrum Integracji Społecznej. Placówka, utworzona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, została opisana przez Justynę Rozbicką i dwójkę zatrudnionych specjalistów.

„Największe wrażenie zrobił na osobach uczestniczących So Stay Hotel.” – opowiada Agnieszka Chomiuk, Kierowniczka OWES Sobra Robota – „Wizyty studyjne to fantastyczne narzędzie, dzięki któremu można uczyć się na dobrych przykładach, poznawać specyfikę działania PES i nawiązywać wartościowe kontakty.” – podsumowuje.

Wizyta był częścią projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dobry Newsletter 22/2016

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem naszego Newslettera.

Plik w pdf do ściągnięcia znajdą Państwo TUTAJ

KKRES POWOŁANY

W dniu 4 października po raz pierwszy spotkał się Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.

To ciało złożone z przedstawicieli wielu ministerstw, osób reprezentujących ekonomię społeczną oraz struktur otoczenia. Podczas pracy komitet podzielił się na szereg podgrup, tak aby praca była bardziej efektywna i dookreślona.

Największym wyzwaniem na obecną chwilę, jest opracowanie do końca roku założeń do nowej ustawy o przedsiębiorczości społecznej, którą zajmie się grupa robocza ds. strategii. Następnie prace zostaną dopracowane przez grupę roboczą ds. prawnych.

W obu grupach zasiada m.in. przedstawiciel OMGGS i OWES Dobra Robota Piotr Wołkowiński.

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU!

Uwaga,

szukamy aktywnych i energicznych osób, które mają doświadczenie w animacji środowisk lokalnych. Nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wzmaga działania na terenie miast Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz powiatów gdańskiego, tczewskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego
i nowodworskiego.

Czytaj dalej

SZUKAMY ANIMATORÓW/ANIMATOREK

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracowników, którzy odpowiadać będą za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Animator powinien działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT, z obszaru powiatów Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdański, tczewski, kartuski, pucki, wejherowski, nowodworski.

 

DO POBRANIA:

DOBRA ROBOTA NABIERA TEMPA

Cały wtorkowy dzień (20.09.) Partnerstwu OWES wypełniła wytężona praca nad założeniami
i szczegółami funkcjonowania Ośrodka do roku 2020. Spotkanie Strategiczne było prowadzone metodami warsztatowymi. Opierało się na omawianiu poszczególnych elementów projektu, nie zabrakło także rozmów o wartościach.
Czytaj dalej

OWES NADWIŚLAŃSKI – MAMY DOFINANSOWANIE!

Z olbrzymią radością informujemy o otrzymaniu dofinansowania na partnerski projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion nadwiślański”! To dla nas szansa na wsparcie wielu podmiotów i osób na terenie czterech powiatów: malborskiego, sztumskiego, starogardzkiego i kwidzyńskiego.
Celem projektu i działań OWES jest powstawanie, rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej. Zwłaszcza tych skupiających się na wzroście zatrudnienia i aktywności społecznej osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej

WARSZTATY DOT. PROMOCJI I KOMUNIKACJI

Zapraszamy osoby z organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i grup nieformalnych do udziału w bezpłatnym spotkaniu warsztatowym, dot. komunikacji i promocji: 3 września w Tczewie.
Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub grupy nieformalnej? Realizujesz projekty społeczne? Chcesz dobrze komunikować o swoich działaniach?
Czytaj dalej