Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z NGO na rok 2021

Szanowni Państwo, zapraszamy osoby reprezentujące sektor pozarządowy do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i Prezydenta Miasta Gdańska. Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do rozpatrzenia.…

Details

Włącznik Innowacji Społecznych

I tura naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” Nasz Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora,…

Details

sPrawny ekspert pozarządowy – 80 godzin szkoleń

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kto może brać udział w szkoleniach: • osoby pełniące…

Details

6 edycja Funduszu Inicjowania Rozwoju

Dostrzegasz potrzebę zmiany? Chodzi Ci po głowie nowatorskie rozwiązanie? Chcesz wpłynąć na wzrost odpowiedzialności społecznej w regionie? Pomożemy Ci zaprojektować Twoją międzysektorową inicjatywę! Poszukujemy innowacji międzysektorowych, które będą realizowane wspólnie przez organizację pozarządową, biznes i instytucję publiczną. Startując w Konkursie uczestnicy i uczestniczki mogą skorzystać z: z bezpłatnych szkoleń i poradnictwa szytego na miarę potrzeb partnerstwa, sieciowania,…

Details

100 mln zł na rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”. Środki przekazane zostaną na bezpośrednie wsparcie, które ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Terminy naboru wniosków 1 runda: wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od…

Details

Pierwszy taki przewodnik po Pomorzu. Powstał specjalnie dla Startupów 

Nowy przewodnik „Morze nowych technologii. Pomorskie 2020” to kompleksowy informator o pomorskim biznesie, przygotowany z myślą o startupach. Przedsiębiorcy z innowacyjnymi pomysłami dowiedzą się, gdzie znaleźć inwestorów, najlepsze coworkingi do pracy, współpracowników i w jakich wydarzeniach biznesowych warto wziąć udział.  Przewodnik dla startupów można pobrać na dole strony. Publikację wydał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a przygotowała ją Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zarządzająca Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości…

Details

Startuje Inkubator Pomysłów

Przez najbliższe trzy lata Gmina Miasta Gdynia i Fundacja Stocznia z Warszawy ponownie będą prowadzić Inkubator pomysłów, który pomoże znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Będzie wspierać pomysły, których istota polega na tym, aby osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej…

Details

Komisja Europejska uruchomiła biuletyn ekonomii społecznej

Komisja Europejska uruchomiła biuletyn ekonomii społecznej w celu zebrania praktycznych i realnych przykładów tego, w jaki sposób interesariusze ekonomii społecznej przyczyniają się do tworzenia wartości ekonomicznej, więzi społecznych i ochrony środowiska. Opisanie przykładu i udzielenie odpowiedzi na pytania zwykle zajmuje od 15 do 20 minut. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/…/d…/SEC/Social+Economy+Diaries Zebrane historie nie…

Details

Nowe regulacje w prawie pracy – NGO.pl

Okres pandemii przyniósł pewne zmiany z zakresie przepisów prawa pracy, których znajomość może okazać się przydatna dla organizacji pozarządowych będących pracodawcami. Z punktu widzenia pracodawcy szczególnie istotne znaczenie mogą mieć dwa zagadnienia i regulacje prawne z nimi związane tj. praca zdalna oraz niewykorzystany urlop wypoczynkowy. ŹRÓDŁO + WIĘCEJ

Details

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

1 września br. została podpisana umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Naszym celem jest trwałe wzmocnienie…

Details