III nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych “Generator Dostępności”

Ogłoszono III nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych “Generator Dostępności”! To miejsce na rozwijanie nowatorskich w skali Polski pomysłów, które ułatwią funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych. Do zdobycia są granty o średniej wartości 35 000 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 grudnia, z całej Polski! LINK  https://innowacje.spoldzielnie.org Organizatorzy zachęcają do konsultacji przed wysłaniem zgłoszenia!…

Details

Szkolenia z Komunikacji Międzykulturowej

Pracujesz w instytucji, organizacji pozarządowej lub sektorze usług publicznych? Obserwujesz rosnącą skalę migracji w naszym kraju i potrzebujesz nowych umiejętności? Zapraszamy na warsztat z kompetencji komunikacji międzykulturowej. Szkolenie przygotowuje do pracy i funkcjonowania w środowisku wielokulturowym. Wspiera w kontaktach z osobami z innych kultur. Ułatwia wychodzenie ze stereotypów i uprzedzeń, korzystania z narzędzi przezwyciężania barier…

Details

„Kwalifikacja jutra” – konkurs dla NGO-sów

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursie „Kwalifikacja jutra”, który adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie opisu nowej kwalifikacji rynkowej, która będzie kluczowa i wartościowa dla wybranej branży lub sektora za 5 lat. Konkurs trwa od 12 do 26 listopada 2020 r. Celem Konkursu jest…

Details

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków – VII nabór

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Wniosków zakończyła prace nad oceną merytoryczną  wniosków, które wpłynęły w ramach VII naboru ogłoszonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Wszystkie wnioski znalazły się na liście podstawowej i będą rekomendowane do dofinansowania w pełnej wysokości. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z regulaminem uczestnikom przysługuje prawo do złożenia odwołania…

Details

Wsparcie PFRON w ramach Modułu III

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów…

Details

Tarcza 5.0 – branżowa

POBIERZ TEKST W FORMACIE DOC Tarcza 5.0 – branżowa ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639)   Świadczenie postojowe przysługuje dla osób prowadzących działalność…

Details

Wsparcie Urzędów Pracy – Gdańsk i Gdynia

WAŻNE! Środki będą wypłacane tylko do 11.12.2020r.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: PUP GDYNIA https://gdynia.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza WUP GDAŃSK  https://wupgdansk.praca.gov.pl/pakietantykryzysowy/?p_p_id=101_INSTANCE_2DSrcdPReGrI&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_state_rcv=1&p_p_col_id=column-1 GDAŃSK Obecnie urzędy pracy na terenie województwa pomorskiego realizują dwa różne typy wsparcia. Pierwsze związane są z działaniami w ramach tzw. Tarczy kryzysowej, pozostałe wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.…

Details

NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji

NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji to projekt skierowany do nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych i dyrektorów gdańskich szkół ponadpodstawowych, przedstawicieli rynku pracy oraz młodzieży. W trakcie projektu będziemy szukać odpowiedzi na pytania: jak szkoła może wspierać rynek pracy, a rynek pracy szkołę w rozwoju młodzieży – przyszłych pracowników jak dostosować umiejętności młodzieży do dynamicznie zmieniającego…

Details