Przedłużone pożyczki z funduszu POWER TISE

Szanowni Państwo, przed miesiącem, dzięki nowej umowie z bankiem BGK, TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych ponownie uruchomiło preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z pierwotną umową (grudzień 2016) do 30 czerwca 2018 roku TISE powinno udzielić  pożyczek o wartości prawie 29 mln. zł. Ponieważ tak się stało więc Bank BGK zdecydował o powierzeniu…

Details

Dotacje fundraisingowe

Dotacje instytucjonalne Działalność organizacji pozarządowych w dużej mierze opiera się  na środkach publicznych i polega na realizowaniu projektów finansowanych z tych środków. Pisanie wniosków, działania „projektowe”, rozliczanie dotacji pozostawia niewiele przestrzeni na myślenie o długofalowym rozwoju organizacji, modyfikowaniu strategii i metod działania. Często brakuje czasu i możliwości na zadbanie o dobrą komunikację ze światem zewnętrznym,…

Details

Społecznik Roku 2018 – nabór wniosków

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku. Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą…

Details

KONSULTACJE – Projekty rozporządzeń do Ustawy o pożytku!

Tylko trzy tygodnie są na skonsultowanie projektów rozporządzeń do Ustawy o działalności pożytku! Jedno z nich dotyczy nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań w konkursach dla organizacji pozarządowych. Obecne (stare) rozporządzenia tracą moc po 28 października 2018 roku. Projekty: wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań…

Details

Zdobądź środki na wkład własny

Do 30 listopada 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Adresatami programu mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2018 roku Projektodawcy…

Details

Nabór na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu. Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani…

Details

Kampania Społeczna Taki Jak Ja

W najbliższych miesiącach, na przestrzeni sierpnia – października 2018, odbędzie się cykl spotkań dedykowanych pracodawcom. Podczas 20 mityngów, zainteresowanym będziemy rozdawać materiały i przekazywać wiedzę na temat korzyści i specyfiki zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przybliżymy informacje na temat warunków zatrudniania, jak również profitów i refundacji przysługujących z tego tytułu. Przyjdź na spotkanie. Dowiedz się więcej. Osoba koordynująca…

Details

Petycja do Prezydenta Poznania w sprawie wsparcia dla Kawiarni Dobra

Petycja do Prezydenta Poznania – Pana Jacka Jaśkowiaka w sprawie wsparcia dla Kawiarni Dobra zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Podpis możecie złożyć elektronicznie TUTAJ. Szanowny Panie Prezydencie, My, rodzice i przyjaciele dzieci z niepełnosprawnością, z niepokojem przyglądamy się zamknięciu kawiarni Dobra w Poznaniu.  Dobra to nadzieja na lepszą przyszłość naszych dzieci. Wierzyliśmy i nadal wierzymy, że takich…

Details

Kwalifikacje dla Pomorzan – kurs języka niemieckiego

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w projekcie „Kwalifikacje dla Pomorzan”, który gwarantuje szkolenie z j. niemieckiego wraz z egzaminem WiDaF. Kto może wziąć udział? W szkoleniu mogą wziąć udział tylko kobiety. Do zakwalifikowania niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów formalnych: zamieszkiwanie na terenie województwa pomorskiego, zatrudnienie w mikro / małym / średnim przedsiębiorstwie lub podmiocie…

Details