OWES

Podsumowanie I naboru

W pierwszym naborze wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych wzięło udział 10 wnioskodawców aplikujących o utworzenie 42 miejsc pracy. Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie: z 7 wniosków, które pomyślnie przeszły ocenę formalną, 5 uzyskało minimalną liczbę punktów kwalifikującą do pozytywnej oceny merytorycznej.  3…

Szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera

Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy zapraszam na szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone certyfikatem. Lokalizacja – Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238 A, Termin – 02.07.18 do 13.07.18 (bez weekendu), Godziny szkolenia – 10:00 do 15:00. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Aktywuj Pracę”, wymagane jest przystąpienie do uczestnictwa w projekcie aktywizacji zawodowej. Cel szkolenia: praktyczne…

przedsiębiorca odpowiedzialny

Dzień dobry biznes – jak pozyskać klienta i rozwijać relacje – 15.06.

Jak pozyskać klienta i utrzymać relacje z nim? Jak rozwijać swój biznes za granicą? To tylko niektóre z zagadnień podejmowanych podczas spotkania. W trakcie spotkania otrzymacie Państwo przydatną wiedzę w zakresie realizacji swoich założeń biznesowych w tym także z użyciem nowoczesnych narzędzi przywiązujących klientów do Państwa produktów i usług. Nowoczesna technologia integracji kart lojalnościowych z…

„Hand Made dla każdego”

Nabór do projektu dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska Od 1 czerwca 2018 Projekt Pełni Szczęścia – stowarzyszenie – prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt. „Hand Made dla każdego” Cel projektu: integracja i aktywizacja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych Miasta Gdańska poprzez zajęcia rozwijające sprawność manualną,  a co za tym idzie rozwój twórczy i…

Nabór do programu „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z terenu Miasta Gdańska, zapraszamy Was do zgłaszania się do czwartej edycji wyjątkowego programu szkoleniowo-doradczego „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu„! Podczas szkolenia i cyklu doradztw zastanowimy się, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną. Udział w programie jest nieodpłatny. Organizacja, której przedstawiciel zgłasza się do programu, musi spełnić następujące warunki:…

OWES

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków

Publikujemy wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach I naboru wniosków…

webinarium

Nagrody „Super Samorząd 2018” rozdane!

25 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Super Samorząd 2018”. Tytuł „Super Samorządu” przyznawany jest od siedmiu lat przez Fundację im. Stefana Batorego za wzorową współpracę pomiędzy społecznością lokalną a samorządem. W tym roku laureatami zostało siedem grup wraz z władzami lokalnymi, które otworzyły się na dialog…

Zmieniaj świat – 50 lat budimex

Gdy budujesz, nie robisz tego tylko dla siebie, ale dla innych, z myślą o ich potrzebach i oczekiwaniach. Nieważne czy w skali makro, budując autostrady i mosty, czy mikro, projektując małą architekturę. Istotne jest to, że zmieniasz świat. Wpływasz na jakość przestrzeni publicznej. Budimex chce promować tych, którzy myślą podobnie o otaczającym ich świecie. Program skierowany jest do ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych,…

Trójmiejski Piknik Wielokulturowy – 16.05.

Już 16 czerwca o godzinie 12:00 po raz drugi spotykamy się w Sopocie aby w samym środku Trójmiasta wspólnie spędzić czas, poznać się, porozmawiać, posłuchać muzyki i cieszyć się wiosna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta, dzieci i dorosłych, zarówno starych jak i nowych mieszkańców. Spotykamy się w uroczej i zacisznej przestrzeni Skansenu Archeologicznego „Grodzisko”. W programie:…