Obejrzyj webinaria SIRES

W lutym odbędą się kolejne webinaria w ramach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej. Polecamy także nagrania webinariów z 2021 w których Cezary Miżejewski, Anna Bugalska i Agnieszka Deja mówili o perspektywie EFS+ 2021-2027, w kontekście wsparcia różnych grup, a zewnętrzni eksperci i ekspertki mówili o ich specyficznych potrzebach.  Anna Chmielewska z Fundacja Ocalenie – o obywatelach państw trzecich…

Inkubator Włącznik zaprasza warsztaty kreatywne

Inkubator Włącznik zaprasza na warsztaty kreatywne podczas, których nauczycie się jak tworzyć innowacje społeczne. Poszukiwane są osoby z całej Polski gotowe diagnozować problemy społeczne i tworzyć nowatorskie rozwiązania adresowane osobom wykluczonym społecznie. Brane pod uwagę będą pomysły adresowane m.in. do: dzieci i młodzieży, migrantów, osób LGBT+, wychowanków pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów,…

Ruszył nabór kandydatów na członków Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2022-2024!

Zgodnie z Uchwałą Nr 36/317/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., rusza nabór do Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – kadencja 2022-2024. Nabór potrwa do 28 lutego 2022 r.   Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej PKRES to organ konsultacyjny, doradczo – opiniujący i inicjatywny Zarządu Województwa Pomorskiego, którego celem jest wzmocnienie rozwoju…

Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej – infografika

Polecamy do obserwowania profil na facebooku Pomorska Ekonomia Społeczna – tam znajdą Państwo infografiki, informacje, filmy i zdjęcia. Tym razem przygotowano grafikę dotyczącą systemu wsparcia ekonomii społecznej. Opis infografiki: System Wsparcia Ekonomii Społecznej – Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej: Krajowy, Regionalne. Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej – Ciała doradcze, wspomagające koordynację działań związanych z ekonomią społeczną na…

Powstała Spółdzielnia Socjalna „KOMPAS”

Podczas zebrania założycielskiego, które miało miejsce w wejherowskim ratuszu w dniu 17 stycznia 2022 roku, podjęto uchwałę o utworzeniu Spółdzielni Socjalnej Gmin Miasta Wejherowo-Reda „KOMPAS”. Celem spółdzielni jest prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz mieszkańców oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych, zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyjaśnia, że spółdzielnia KOMPAS…

Bezpłatne szkolenie dotyczące “Nowego modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”

Model ma być poradnikiem kierowanym do odbiorców na różnych poziomach administracji terytorialnej myślących o rozwoju usług społecznych i kierunkach reintegracji społecznej oraz wspierać PES już działające w tym zakresie. Model jest kierowany do: ROPS, OWES, Urzędy gmin i powiatów, CUS, OPS, PCPR, KIS, CIS, Spółdzielnie socjalne, NGO MODEL WSPÓŁPRACY to model korzyści łączący aktywizację zawodową z…

Sejm przyjął nowelizacje przepisów o zatrudnieniu socjalnym

13 stycznia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Najważniejsze zmiany w ustawie to: – podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, – uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS, – możliwość wydłużenie okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, do 24 miesięcy łącznie. Teraz ustawą zajmie się Senat. Przebieg prac…

Pracownicy, umowy, podatki, składki w 2022 [NGO.pl]

W związku z tzw. Polskim Ładem mamy w tej chwili duże zamieszanie, szczególnie jeśli chodzi o zasady ustalania wynagrodzeń, wielkości podatków i składek. Zamieszanie dotyka wszystkich pracodawców, w tym również NGO. Przedstawiamy więc najważniejsze terminy i zasady – te, które pozostały takie same jak w latach ubiegłych oraz te, które uległy zmianie z początkiem 2022…

Impact investing zyskuje na popularności

Inwestowanie w firmy zajmujące się pozytywnym oddziaływaniem na środowisko i społeczeństwo zyskuje w Polsce na popularności. Nad Wisłą coraz więcej funduszy szuka firm, które nie tylko pozwalają zarobić, lecz także wpisują się w strategię odpowiedzialnego rozwoju samych inwestorów. Polska w porównaniu z Europą Zachodnią jest jednak dopiero na początku tej drogi. ŹRÓDŁO + CZYTAJ WIĘCEJ…