Jak powstawał OWES… i nie tylko

Faza 1 – nauka, poszukiwanie, testowanie

Caritas –
Projekt na Fali (IW Equal)
2005-2008
 • w Sopocie powstaje Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej – wsparcie uzyskują osoby długotrwale bezrobotne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta –
Projekt Agenda Bezdomności (IW Equal)
2005-2008
 • wypracowany i przetestowany zostaje kompleksowy system reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
 • w Gdańsku powstaje Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej (przekształcone później w Centrum Integracji Społecznej)
Fundacja RC –
Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej
czerwiec 2008
 • spotkanie w Gdańsku stanowiło podsumowanie kilkuletniego procesu poszukiwania najlepszych modeli działań w ramach nurtu ekonomii społecznej w Polsce
 • w obecności Prezydenta Lecha Wałęsy, Premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz prof. Leszka Balcerowicza zaprezentowano dokument pd nazwą Manifest Ekonomii Społecznej opisujący główne założenia koncepcji ekonomii społecznej w Polsce

Faza 2 – konsolidacja

Fundacja RC –
Pomorski Klaster Ekonomii Społecznej
2009
 • powstaje Inkubator Przedsiebiorczości Społecznej
 • powstaje Sieć Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • zostaje utworzona Akademia Ekonomii Społecznej
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta –
Gdański Model Ekonomii Społecznej
kwiecień – listopad 2011
 • powstaje Gdański Model Ekonomii Społecznej – zbiór wskazówek, rozwiązań i narzędzi jakie mogą być zastosowane w celu wspierania rozwoju ekonomii społecznej w Gdańsku
 • model opracowywany jest w szerokim, międzysektorowym gronie partnerów oraz ekspertów, ogromną wartością w opracowaniu modelu jest udział przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska
 • nigdy wcześniej w Gdańsku nie rozważano tej tematyki w tak szerokim gronie uczestników. Formuła ta pozwoliła na zaangażowanie wszystkich interesariuszy zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej w Gdańsku, przyjrzenie się problemowi, zdefiniowanie potrzeb rynku lokalnego
  i określenie możliwości wspierania funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Gdańsku
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku
czerwiec – grudzień 2011
 • powstaje Plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata 2011-2013
 • Plan opracowywany jest przez szerokie międzysektorowe grono partnerów w tym przedstawiciele przedsiebiorców
 • Plan wykorzystuje wcześniejsze opracowania i doświadczenia w zakresie ekonomii społecznej

Faza III – weryfikacja, planowanie, edukacja

Fundacja RC,
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta,
Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
Gdański Obszar Metropolitalny –
budowanie koncepcji
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
2012
 • prawie rok trwają prace przygotowawcze i koncepcyjne dotyczące OWES
 • w spotkaniach roboczych uczestniczą przedstawiciele różnych gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych
 • ostateczna koncepcja OWES oparta jest na doświadczeniach wszystkich wymienionych wyżej podmiotów i projektów dotących rozwoju ekonomii społecznej
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta –
Gdański Model Ekonomii Społecznej
listopad 2011 – grudzień 2013
 • trwa testowanie Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej na dwóch przedsiębiorstwach społecznych
 • wnioski z testowania pozwalają na weryfikację Modelu
 • na bazie Gdańkiego Modelu Ekonomii Społecznej powstaje koncepcja Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej – uniwersalnego zbioru wskazówek i narzędzi jakie mogą być zastosowane w celu wspierania rozwoju ekonomii społecznej w każdej gminie / powiecie
 • równolegle prowadzony jest szereg działań upowszechniającyh zarówno model jak i koncepcję ekonomii społecznej a także trwa budowanie nieformalnego partnerstwa wokół tematyki ekonomii społecznej na Pomorzu
Fundacja Centrum Solidarności, Fundacja RC, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta –
projekt Ekonomia Solidarności
wrzesień 2012 – wrzesień 2013
 • ekonomia społeczna nie jest tematem powszechnie znanym
 • aby mogła się rozwijać konieczne jest szerokie edukowanie społeczeństwa
 • projekt Ekonomia Solidarności skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bierze w nim udział 8 szkół z województwa pomorskiego, łącznie 160 uczniów
 • projekt edukuje młodzież w zakresie ekonomii społecznej i pomaga wykreować pomysły na wirtualne przedsiebiorstwa społeczne

Faza IV – Rozwój

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
kwiecień 2013 – …
 • w kwietniu 2013 powstaje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej nazywany także Dobrą Robotą – oparty jest o wcześniejsze doświadczenia wszystkich wymienionych wyżej podmiotów i projektów dot. ekonomii społecznej
 • OWES funkcjonuje w oparciu o doświadczenia ogólnopolskie (korzysta z dobrych, unika złych)
 • Dobra Robota ma doprowadzić do powstania min. 50 różnego rodzaju przedsiebiorstw społecznych
 • Dobra Robota to także wsparcie lokalnych samorządów we wdrażaniu Lokalnych Modeli Ekonomii Społecznej
 • Dobra Robota to coś więcej niż tylko projekt… dla wielu z nas to pasja i pomysł na życie…