Wyniki pierwszego etapu Konkursu Grantowego FIR.

Zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w 6 edycji Konkursu Grantowego. Tym samym zostały wybrane projekty, które zapraszamy do Akceleratora Projektów – programu wsparcia merytorycznego. Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów i szczegółami oceny. LINK do wyników: TUTAJ ŹRÓDŁO + WIĘCEJ ​

Ewaluacja funkcjonowania OWES z pomorskiego

W trakcie 27. Posiedzenia Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej omawiano wyniki badania w ramach ewaluacji funkcjonowania czterech ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na Pomorzu. Celem badania była odpowiedź na pytanie: Jak oceniana jest jakość usług oferowanych przez OWES w województwie pomorskim? Z dokumentem można zapoznać się tutaj https://bit.ly/3kfkLG3

Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej – część 2

Szanowni Państwo, z dumą prezentujemy drugą część katalogu Podmiotów Ekonomii Społecznej, który został stworzony, by przedstawić ofertę PES, które mamy niezwykłą możliwość wspierać 🙂 Zachęcamy do udostępniania, pobierania i zapoznawania się z sylwetkami oraz usługami, z których można (a nawet trzeba) korzystać! POBIERZ KATALOG   Katalog 2 OWES Dobra Robota from FundacjaPokolenia

Raport Zdalniacy “Perspektywa Pracodawców na zatrudnienie Osób z niepełnosprawnościami”

Pobierz Raport bezpłatnie: www.zdalniacy.com/pobierz-raport/ 2 464 800 Polaków żyje z poważnymi ograniczeniami sprawności, wielu z nich w konsekwencji nie pracuje  28,8% – zaledwie tyle wynosi współczynnik aktywności zawodowej Osób z niepełnosprawnościami w Polsce  Wskaźnik zatrudnienia Osób z niepełnosprawnościami wynosi w Polsce 42,68%. To o 8% mniej niż w całej Unii Europejskiej! Według badań wystarczy 8h płatnej…

Franczyzna Społeczna – Opieka ze Smakiem

Temat szkolenia: Usługa opiekuńcza i usługa gastronomiczna we franczyzie społecznej Kropka Termin: 21-22 października 2020 r. w godzinach od 8.30 do 17.00 na platformie Teams Dla kogo jest to szkolenie? Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które interesują się rozwojem działalności poprzez franczyzę społeczną w obszarze usługi opiekuńczej i gastronomicznej oraz chcą się dowiedzieć jakie są kluczowe elementy sukcesu prowadzenia…

Pomysły na Miasto

Trwa nabór Pomysłów na Miasto – https://urbanlab.gdynia.pl/inkubator-miejski/. W drugiej edycji szukane są zwinne rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do tych zmian. Te o największym potencjale będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione. Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale. Pomysły…

Inkubator Innowacji Społecznych INNOES

Inkubator Innowacji Społecznych to miejsce, gdzie osoby/podmioty mające pomysł na innowacje społeczne mogą skorzystać ze wsparcia eksperckiego podczas: opracowywania pomysłów testowania pomysłów wdrażania pomysłów oraz mogą starać się o wsparcie finansowe na ich realizację. Inkubator Innowacji Społecznych funkcjonuje w ramach Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i ma na celu realizację działań poprawiających jakość życia…

Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2020

Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020! Od 4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą! W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od…

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – Bank BGK

POŻYCZKI W ramach instrumentów finansowych POWER kwalifikowalne są takie przedsięwzięcia PES, które dotyczą rozszerzenia prowadzonej przez nie działalności, wzmocnienia podstawowej działalności PES lub realizacji przez PES nowych przedsięwzięć. Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia powinno być generowanie korzyści społecznych w ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z instrumentu finansowego (np. tworzenie miejsc pracy lub innych korzyści społecznych). Pożyczki są…

VII nabór wniosków o dofinansowanie

Ogłaszamy VII nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Alokacja środków na dofinansowanie tworzonych miejsc pracy wynosi 306 600 złotych.   TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument…