Szkolenia elektryczne SEP – Kurs G1 dozór

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o  jest partnerem w projekcie unijnym RPO WP 5.5 – „Kwalifikacje dla Pomorzan” w ramach którego realizujemy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Serdecznie zapraszamy pracowników pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  a także podmiotów ekonomii społecznej do skorzystania ze szkoleń w zakresie uprawnienia…

Diagnozy w Równać Szanse – termin przedłużony!

Termin składania diagnoz w OKG przedłużony do 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 w południe! Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.   O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r.,…

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE: Szkolenie w Gdańsku

Szanowni Państwo,   W dniu 19 marca 2018r. w Gdańsku odbędzie się Seminarium Informacyjne nt. możliwości aplikowania w programach:   ·         Polska-Rosja 2014-2020 ·         Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 ·         Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021   Link rejestracyjny, zaproszenie oraz agenda spotkania dostępna na https://ewt.pomorskie.eu/-/seminarium-informacyjne-wiosna-2018   Proszę o dystrybucję e-maila do osób zainteresowanych w Państwa instytucji.…

Otwarty nabór na członków Grupy Eksperckiej

W związku z realizacją projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni PLUS i Stowarzyszeniem Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zapraszamy…