Spotkanie dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizatorem jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie się 04.04.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Sali im. Lecha Bądkowskiego. Temat spotkania: Jak sprawnie realizować i rozliczać projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W załączeniu przesyłam program spotkania. Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-dla-beneficjentow-realizacja-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020-w-ramach-europejski-3   Z poważaniem…

Details

„Rynek zamówień publicznych ONZ w zasięgu polskich firm” – 1.03.

Spotkanie ma na celu przybliżyć przedsiębiorcom możliwości uczestnictwa w przetargach organizowanych przez organizacje systemu ONZ oraz przekazania informacji na temat możliwości wparcia przez nasze instytucje działań w tym zakresie. Uprzejmie informujemy, że w/w rynek jest otwarty dla polskich firm, ONZ realizuje zamówienia w wielu obszarach (od zapotrzebowania na sprzęt biurowy, usługi zarządcze, IT, po dostawy…

Details

Seminarium upowszechniające wyniki badań – 22.02.

Szanowni Państwo, obserwowane obecnie dynamiczne zmiany o charakterze społeczno-gospodarczym bezpośrednio oddziałują na regionalny rynek pracy, przed którym z jednej strony pojawia się wiele nowych szans, a z drugiej istotnych wyzwań. Dzisiaj, takim właśnie wyzwaniem jest zaspokojenie potrzeb kadrowych pomorskich pracodawców, którzy identyfikują coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich do swoich potrzeb pracowników. Rosnący deficyt w…

Details

Pracodawcy Pomorza – W Sieci Relacji – 23.02.

„Pracodawcy Pomorza”, Justyna Wojtaszczyk właścicielka agencji marketingowej i PR KeyK Project Marketing&Media oraz Wojciech Giżowski Prezes BreaxBox Lab zapraszają na moderowane śniadanie networkingowe otwierające nowy cykl spotkań: W sieci relacji 23 lutego 2018 (piątek) godz. 08.30-12.00 siedziba „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk. Nowa formuła spotkań, moc inspiracji, wyjątkowi prelegenci i wspólne tworzenie wyjątkowych biznesowych relacji!   Agenda…

Details

Efektywna realizacja usług społecznych – 14.02.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy współudziale Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zapraszają na spotkanie: Efektywna realizacja usług społecznych Tematyka spotkania koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z obligacjami społecznymi oraz funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. Informacje oraz propozycje włączenia się jst w pilotażowy projekt na temat obligacji społecznych jako narzędzia zwiększenia…

Details

Szkolenie z prawnikiem – 13.02.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące zmian prawnych związanych z działalnością NGO. Na spotkaniu przedstawione zostaną aspekty prawne dotyczące działalności NGO: Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności  i co wynika z jej przepisów, a ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Czym jest ułomna osobowość prawna stosowana w stowarzyszeniach zwykłych i dlaczego data 20 maja 2018…

Details

Spotkanie 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa 25.01.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa. Termin i miejsce spotkania: 25 stycznia 2018 r. – godz.: 9:30 Sala im. Lecha Bądkowskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Program szkolenia  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź…

Details

Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie – 26.01.

26 stycznia 2018 roku, podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza,  po raz pierwszy nagrodzimy Firmy i Podmioty Ekonomii Społecznej wyróżnione w konkursie Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie. To nowa inicjatywa Pracodawców Pomorza – partnera projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Chcemy,…

Details

Jak zdobywać pieniądze na lokalne działania – webinarium 23.01.

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolenie internetowe (webinarium) w ramach akcji Masz Głos. Webinarium odbędzie się we wtorek 23 stycznia w godzinach 19.00 – 20.30. Tym razem tematem naszego szkolenia będzie pozyskiwanie środków na lokalne działania. Zarejestruj się na webinarium Webinarium “Jak zdobywać pieniądze na lokalne działania?” ma na celu pomóc wam w planowaniu i…

Details

Księgowość fundacji i stowarzyszeń – szkolenie 26.01.

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt. Księgowość fundacji i stowarzyszeń – metoda uproszczona.   Zakres szkolenia: Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji – omówienie podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbędna prowadząc rachunkowość w ngo. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych .…

Details