Szkolenia

Print

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów:

kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot.

do udziału w szkoleniu pt:   “Podstawy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej”

Data szkolenia:  20 października 2015 roku (wtorek).

Jest ono 1-dniowe i odbędzie się w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk – Wrzeszcz.

Szkolenie trwa od 9:00 do 16:00.

Szkolenie jest bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org

Formularz zgłoszeniowy – Podstawy zarządzania finansami w PES (Gdańsk 20.10.2015)

deklaracja uczestnika projektu

W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod nr 58 344 40 39

Liczba miejsc jest ograniczona. Terminy przyjmowania zgłoszeń zostały podane w formularzu.

UWAGA:

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w informacji o szkoleniu.

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Osoby nieaktywne zawodowo muszą pochodzić z grup zakwalifikowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym w myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Paulina Sieradzan

e-mail: sieradzan@dobrarobota.org

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aleja Grunwaldzka 5;. • 80-236 Gdańsk

tel. 58 344 40 39 • http://dobrarobota.org