CSR.WARTO(ści) 4 – 31 stycznia 2019 roku

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy przedstawicieli pomorskich firm do udziału w noworocznym spotkaniu CSR.WARTO(ści)! Podczas spotkania dopracujemy i skonsultujemy dobre praktyki pomorskich firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w celu zgłoszenia ich do raportu “Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018”  Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Największy przegląd praktyk CSR w Polsce– Umieszczenie praktyk jest bezpłatne– Umieścić możemy nieograniczoną…