PO IV FORUM INICJOWANIA ROZWOJU

Stanowisko Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota pojawiło się 2 grudnia na Stadionie Energii Gdańsk w trakcie IV Forum Inicjowania Rozwoju. W trakcie wydarzenia zostały wręczone nagrody w ramach II edycji Funduszu Grantowego FIR. Wśród czterech zwycięskich projektów był także „RAZEM Przy Stole” zgłoszony przez Spółdzielnię Socjalną RAZEM!

BAZAR MIKOŁAJKOWY W GPNT!

Bazar Mikołajkowy, w którym brały udział podmioty ekonomii społecznej, odbył się w dniach 2-4 grudnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Ta inicjatywa Klastra Ekonomii Społecznej w Pomorskim została skoordynowana przez Animatora Klastra, Prezesa Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Jerzego Boczonia, przy wsparciu kierownictwa i kadry GPNT.