CANVA dla przedsiębiorstw społecznych

Ekonomia społeczna łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne, przez to jest często nazywana gospodarką społeczną lub przedsiębiorczością społeczną. Bycie przedsiębiorcą wymaga dużego wysiłku, poświęcenia i umiejętności. Nieważne, czy dopiero zaczynamy stawiać pierwsze kroki w biznesie, czy już odnosimy sukcesy – potrzebujemy wiedzy w wielu dziedzinach, takich jak zarządzanie zespołem i projektami, sprzedaż, finanse, obsługa klienta, a także marketing…

Szkolenie z lustracji spółdzielni socjalnych

W dniu 25 kwietnia br., w Gdańsku, odbyło się szkolenie stacjonarne z zakresu przygotowania się do lustracji przez spółdzielnie socjalne. Uczestniczyło w nim 15 przedstawicieli pomorskich SpS, będących jednocześnie Beneficjentami projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny. Prowadzącym szkolenie był pan Waldemar Żbik, praktyk spółdzielczości socjalnej, lustrator SpS, który pomagał w założeniu…

Sukces Kooperacji

 Właśnie wystartował Parking Społecznie Odpowiedzialny przy ul. Armii Krajowej 115 w Sopocie. Zachęcamy do wykupienia abonamentów miesięcznych lub półrocznych.  Jak pisze sama organizacja: „Przed nami jeszcze sporo modernizacji, które pozwolą na prowadzenie działalności w tej lokalizacji przez cały rok.” Najważniejsze, że są osoby dla których powstały 2 nowe stanowiska pracy! 🥇 Pan Wiktor i 🥇…

Seminarium Sieciujące Klastra Ekonomii Społecznej

W dniach 28-29 marca w Juracie odbyło się drugie seminarium sieciujące Pomorskiego Klastra Ekonomii Społecznej (PKES). Uczestnikami były osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej, które korzystają ze usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tym Razem jego tematyka skupiała się na kwestiach sprzedażowych, co było wypadkową bardzo zróżnicowanych oczekiwań. Była to szansa na uzupełnienie wiedzy o kwestiach sprzedażowych,…

SMES – spotkanie 19.03.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla uczestników lub potencjalnych uczestników drugiej edycji Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej. Odbędzie się ono we wtorek (19.03.) w Sopocie (w biurze Caritas, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot). Zaczynamy o godzinie 15. Zapraszam chętnych doradców i uczestników na spotkanie z prowadzącą SMES Alicją Gotowczyc i z organizatorem szkolenia. Będzie możliwość bezpośredniego spotkania…

2 EDYCJA SMES

O Szkole Menedżerów Ekonomii Społecznej: Zadaniem SMES jest zwiększenie kompetencji zarządczych i menedżerskichdla maksymalnie 20 pracowników PES, którzy chcieliby podnieść swoją wiedzę oraznabyć praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania podmiotami ekonomiispołecznej. 19.03. (wtorek) w Sopocie (w biurze Caritas) w godzinach popołudniowych (wstępnie 15) – planowane jest spotkanie z prowadzącą Alicją Gotowczyc      dotyczące drugiej edycji…

Ekonomia Społeczna w nowej perspektywie (2021-2017)

Przez dwa dni w Warszawie (12-13 lutego 2019 roku) przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, w tym przedstawiciele województwa pomorskiego, dyskutowali o wizji rozwoju ekonomii społecznej w nadchodzącej perspektywie finansowej UE. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych projektu Spójna Integracja Rozwoju Ekonomii Społecznej (SIRES).…

Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacja Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Podręcznik pomocny zamawiającym i potencjalnym wykonawcom w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Publikacja przedstawia proponowane rozwiązania, które mają być odpowiedzią na zdefiniowane w trakcie realizacji projektu Społecznie przede wszystkim problemy w związku z realizacją zamówień publicznych, szczególnie społecznie odpowiedzialnych.  „Z dniem 28 lipca 2016…

Intensywne prace w Klubie Fachowca przy KIS w Pucku

Z wielką satysfakcją obserwujemy rozwój inicjatyw lokalnych, jedną z nich jest Klub Integracji Społecznej który powstał w Pucku i podejmuje, m.in. działania związane z aktywizacją osób niepracujących. Dostępna jest w nim pomoc doradców, psychologa, urzędują  będą także animatorzy i terapeuci zajęciowi (na zdjęciu ). Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka”. Klub Integracji Społecznej…

Spotkanie sieciujące Śniadanie z ES

Usługi społeczne są domeną podmiotów ekonomii społecznej i właśnie te podmioty powinny w znakomitej większości być realizatorami tych usług. Coraz częściej jednak zdarza się, iż w realizację usług, w tym usług opiekuńczych, angażują się, powołane w tym celu instytucje podległe jednostkom samorządu terytorialnego. Dlatego tematem naszego spotkania sieciującego, które odbyło się 26.11. brzmiał „Usługi opiekuńcze -współczesne…