Spotkanie dotyczące systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej – 18.03.

Informujemy, że trwają Konsultacje opracowania przedstawiającego założenia koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej, który powstaje w ramach projektu pn. „zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”, realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym w ramach PO WER (działanie 2.9 pn. rozwój ekonomii społecznej”).  Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu…

Wsparcia osób młodych – spotkanie

28 stycznia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłosił konkurs na projekty, które mają wesprzeć młode osoby w aktywizacji zawodowej, czyli w zwiększeniu możliwości zatrudnienia.Masz pomysł na wsparcie młodych, które nie pracują bądź chcą zmienić pracę? Ten konkurs jest dla Ciebie. Do podziału jest 8 mln zł z środków Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.W konkursie…

Spotkanie dla beneficjentów RPO WP 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza beneficjentów na spotkanie poświęcone celom wdrażania programu w następnych latach oraz praktycznym aspektom realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie odbędzie się 8 lutego 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Podczas spotkania Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, przedstawi efekty realizacji RPO WP…

Spotkanie Doradców – 5.02.

W ubiegłym roku w spotkaniach subregionalnych grup roboczych w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ) uczestniczyło 120 doradców z całego regionu. W ramach współpracy wspólnie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy regionalne działania, takie jak: Wybieraj mądrze, Aktywni z pasją, Doradź mądrzeczy Marzec na obcasach. W ramach tych wydarzeń objętych wsparciem zostało ponad 4500 Pomorzan.  Doradcy zawodowi wzięli udział…

ŚNIADANIE Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ – 14.01.

Pomorski Klaster Ekonomii Społecznej działający przy Pracodawcach Pomorza w ramach OWES „Dobra Robota” zaprasza na ŚNIADANIE Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ –Spotkanie sieciujące 14 stycznia 2019 r, godz.11.00 – 14.00 w siedzibie Pracodawców Pomorza, Gdańsk  Al.Zwycięstwa 24 Gościem Specjalnym Śniadania będzie: Pani JOANNA CWOJDZIŃSKA  Prezeska Koła Gdańskiego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Temat: Usługi…

Konferencja konsultacyjna projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030

W środę 23 stycznia br. odbędzie się konferencja konsultacyjna Ministra Inwestycji i Rozwoju projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 (KSRR 2030). Strategia to dokument, w którym przedstawiono systemowe ramy polityki rządu w odniesieniu do województw, powiatów i gmin. Strategia będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych, zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy UE.…

CSR.WARTO(ści) 4 – 31 stycznia 2019 roku

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy przedstawicieli pomorskich firm do udziału w noworocznym spotkaniu CSR.WARTO(ści)! Podczas spotkania dopracujemy i skonsultujemy dobre praktyki pomorskich firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w celu zgłoszenia ich do raportu “Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018”  Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Największy przegląd praktyk CSR w Polsce– Umieszczenie praktyk jest bezpłatne– Umieścić możemy nieograniczoną…

Konferencja – „Czy istnieje dobro wspólne?” – 27-28.11.

Rok po VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych chcemy kontynuować debatę o wartościach społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym i europejskim. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszają do udziału w konferencji „Czy istnieje dobro wspólne?, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada br. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. Zasada dobra wspólnego…

Śniadanie z ekonomią społeczną – 26.11.

  Pomorski Klaster Ekonomii Społecznej przy OWES oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku   serdecznie zapraszają ŚNIADANIE Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ Będzie to robocze spotkanie dotyczące wyzwań w obszarze realizacji usług opiekuńczych  w kontekście potencjału podmiotów ekonomii społecznej, „Śniadanie” odbędzie się 26 listopada br. w godz. 11.00-13.30 w siedzibie Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24 w…