Mistrzowie są wśród nas

Poprawne wykonanie pięciu kroków potrzebnych do zrealizowania danej czynności daje osobie z niepełnosprawnością intelektualną tytuł mistrza, a trzech – czeladnika. 80 niezwykłych tytułów przyznawanych jest w ramach projektu „Mistrzowie są wśród nas”, rozwijanego w gdyńskim Inkubatorze Innowacji Społecznych. Projekty jak ten nie rodzą się przy biurkach, ale w głowach i nagle, bo wynikają z doświadczenia.…

Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018!

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Aplikacje należy przesłać do 15 kwietnia wyłącznie online przez stronę https://www.regiostarsawards.eu/login.php

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards

Ogłoszono edycję 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15. Wysokość środków na…

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich” – Gdańsk

27 marca 2018 r. w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku odbędzie się siódme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacje ogólne W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych…

Szkolenia elektryczne SEP – Kurs G1 dozór

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o  jest partnerem w projekcie unijnym RPO WP 5.5 – „Kwalifikacje dla Pomorzan” w ramach którego realizujemy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Serdecznie zapraszamy pracowników pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  a także podmiotów ekonomii społecznej do skorzystania ze szkoleń w zakresie uprawnienia…

Diagnozy w Równać Szanse – termin przedłużony!

Termin składania diagnoz w OKG przedłużony do 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 w południe! Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.   O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r.,…

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE: Szkolenie w Gdańsku

Szanowni Państwo,   W dniu 19 marca 2018r. w Gdańsku odbędzie się Seminarium Informacyjne nt. możliwości aplikowania w programach:   ·         Polska-Rosja 2014-2020 ·         Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 ·         Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021   Link rejestracyjny, zaproszenie oraz agenda spotkania dostępna na https://ewt.pomorskie.eu/-/seminarium-informacyjne-wiosna-2018   Proszę o dystrybucję e-maila do osób zainteresowanych w Państwa instytucji.…

Otwarty nabór na członków Grupy Eksperckiej

W związku z realizacją projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni PLUS i Stowarzyszeniem Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zapraszamy…