Najlepsi europejscy przedsiębiorcy społeczni – nagrody do 50 tys. euro

The Social Innovation Tournament organizowany przez European Investment Bank ma na celu promowanie najlepszych europejskich przedsiębiorców społecznych. Do konkursu można zgłaszać trwające projekty dotyczące przeciwdziałaniu bezrobociu, marginalizacji grup defaworyzowanych, promujące dostęp do edukacji oraz opieki medycznej, dotyczące środowiska naturalnego, czy użytkowania nowych technologii. Konkurs jest otwarty dla różnych rodzajów podmiotów, m.in. ngo, przedsiębiorstwa społeczne, działy…