WRĘCZENIE DOTACJI

Pięć spółdzielni społecznych z obszaru metropolitalnego otrzymało dotacje z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie łącznie 22 miejsc pracy. Wśród nich jest projekt z Gdańska: Ciekawa Spółdzielnia Socjalna i jej kawiarnia cieKAWA, do której na kawę zaproszą niepełnosprawni bariści. Ciekawa Spółdzielnia Socjalna Gdańskie Koło PSONI i Fundacja Teneo połączyły siły, by wspólnie stworzyć CieKawe miejsce…